Tagasi sisukorda "TULIRELVAD"

                                                                    Tagasi üldsisukorda "JUHENDID"
 

KÄSITULIRELVAD.

(koostanud Jaan Märss - viimati täiendatud 2013 a.
 (JM)-  minu  poolt tõlgitud või tõlgendatud  nimetus ) 

Vanimad  käsitulirelvad  
    - araabia käsisuurtükk  madfa, midfa
    - tulepott - pr. pot-de-fer, it. vasi, ingl. firebarrel                                  

    - euroopa käsisuurtükk  sks.k.  handrohr,  ingl.k. handgonne
UUSAEGSED KÄSISUURTÜKID:
    
- puust mortiir (16. saj.) 
    
- käsimortiir (17. saj.)

Esimesed  nn. "püssid" - etümoloogia
    - kuulipüss(JM) - sks. lotbüchse wurfbüchse
   
- noolepüss(JM)- sks. pfeilbüchse
   
primitiivne haakpüss(JM) (lühike toru, laadimine tolmpüssirohuga) -
      sks. hakenbusch, ingl. hackbuts, pr. harquebus


Haakpüss ~ arkebuus ~ käsipüss(JM)
    haakpüss,
   - topelthaakpüss
   - 
arkebuus - sks.k. ka  handbüchse,
   
- messingkäsipüss
(JM)
     
arkebusiir

Kindlusepüss
Käsitulirelva süütelukk - sks. zündschloss, vn. замок, ingl. lock
    - tahtlukk & süütetaht  

    - rataslukk
& püriit 
    - ränilukk  e. tulelukk & ränikivi e. flint 
    - tonglukk & tong
Tagantlaetava käsitulirelva lukustussks. verschluss, vn. затвор, ingl. breechblock

     - plokk-lukustus(JM) (sks. blockverschluss)
    - "lahtimurtav" karplukustus
(JM) (sks. kipplaufverschluss)
    - pöörlev lukustus
(JM)
     
(ingl. rolling block, sks. rolling-block-verschluss
, vn. качающийся затвор)
    laskuv lukustus(JM)
      
(sks. fallblockverschluss, vn.  клиновый затвор, ingl. falling block)
    trummel-lukustus
(JM)
     
(
ingl. rotating drum block, vn. крановый затвор)
    - põlvliigendlukustus
(JM)
 
   (sks. kniegelenkverschluss, ingl. toggle action block)
    - poltlukustus(JM)
      (soome k. pulttilukko
, ingl. bolt action block, sks. geradezugverschluss,
     
vn. продольно-скользящий затвор)
    
- tooslukustus
(JM) (vn. откидной затвор,  ingl. lifting block action)
JALAVÄEPÜSSID - 19. saj. lõpuni

 Tahtlukuga musket - sks. musket, rootsi musköt
        musketär (& pikeniir) - sks. musketier, rootsi musketör, musketerare
Ränilukuga püsssks. gewehr, rootsi gevär, pr. fusil
       füsiljeer - sks. füsilier, pr. fusilier, rootsi gevärare
Tongsüütega püss
    - välise tongsüütega e. kapselpüss(JM)  (ingl. caplock musket, sks. percussions-gewehr,
        vn. капсюльное ружьё)
    - 
seesmise tongsüütega  e. nõelpüss(JM)  (ingl. needle gun, vn. игольчатое ружьё,
        sks. zündnadelgewehr)
Valmispüsside ümbertegemine
(ingl. conversion, sks. aptieren)
VINTRAUAGA  PÜSSID

Eestlaetav vintrauaga püss
    
- štutser e. vintrauaga karabiin  (
sks. stutzen,  vn. штуцер, ingl. k. üldtermin rifle)
     - tornkarabiin
(JM)  (sks. dorngewehrvn. стержневое ружьё)
      - eestlaetav pikk vintpüss - vn. винтовальное ружьё,  alates 1856 - винтовка,    
                                                sks.k. vorderladerbüchse  ingl. rifled musket
Tagantlaetav vintpüss  e. lihtsalt vintpüss - vn. винтовка,  sks. büchse,  ingl. rifle
    
- tagantlaetavad räniluku ja kamberlaadimisega vintpüssid
    - Dreyse poltlukk
    - Dreyse ja Chassepot´ nõelpüssid
    - areng nõelpüssist kuni mitmelasulise vintpüssini
Valmispüsside ümbertegemine  -
ingl. conversion, sks. aptieren
      Lääneriikide konversioonpüssid 
      
Venemaa konversioonpüssid 
  Riikide uued ühelasulised vintpüssid
        Venemaa ("берданка")  
      Saksamaa (
Gewehr 1871)  
      Prantsusmaa (
Fusil Gras Modèle 1874 M80)
      Biti Impeerium (
Martini-Henry)

Mitmelasuline e. ümberlaadimisega vintpüss (sks. repetierbüchse)
     Euroopa poltlukustusega vintpüssid:  
     Saksamaa (Mauser M 1898),
     Austria-Ungari (Mannlicher M1895),
     Briti Imp. (Lee-Enfield).  
     USA (Winchesteri süsteem, Krag-Jørgensen´i püss, Springfield M1903),
     Venemaa mitmelasuline vintpüss (Mosin-Nagant M1891)
LÜHEMAD PÜSSID
    - kartetšipüss, alates 18. sajandist flint (ingl. flint, sks. schrotflint)                               
     -  musketoon e. tromboonkarabiin -   ingl. blunderbuss
    - espingool  - sks. espingole, ingl. superposed load gun
    - ratsaväe arkebuus ~ karabiin
   
- štutser e. vintrauaga karabiin  (
sks. stutzen,  vn. штуцер, ingl. k. üldtermin rifle)
    - jalaväe karabiin
    - tragunipüss

    - lahtimurtava lukustusega flint ja karabiin
    - mitmelasulised (ümberlaadimisega) flindid:
    
    kanglaaduriga flint (sks. unterhebelrepetierer,  ingl. lever-action)
         pump-püss 
(ingl. pump-action shotgun, sks. vorderschaftrepetierflinte)
JAHIRELV: lahtimurtav kukkedega jahipüss
                 
ilma kukkedeta nn. basküül (pr. bascule, sks. basküle)
ÜHEKÄE-TULIRELV  e. püstol 
    -  püstol
kitsamas tähenduses ühelasuline või  padrunid pideme sees
       püstoli areng:  ühelasuline, mitmelasuline, iselaadimisega püstol
    -  revolver
  laengud laetud trumlisse
    -  trummelpüstol
(JM)- sks. bündelrevover, ingl. pepperbox

Erinevate ratsaväeliikide tulirelvad

    -  petrinaal  (15. saj. ratsaväelane)
    -  arkebuus-püstol, ratsaväepüstol
(saksa stiilis raiter - sks.k.  reiter, it. pistolieri)
    -  arkebuus-karabiin (ratsa-arkebusiir (sks. arkebusierreiter,
                                 
pr.-it.-hisp. keeltes ka "ratsamusketär")   
    
ratsaväepüstolid, karabiin (kürassiir)
    -  tragunipüss, käsimortiir (tragun)
    -  ratsaväe karabiin, püstolid (husaarid, ulaanid - kergeratsavägi) 
    -  ratsaväe või jalaväekarabiin  (karabinjeer)  

Kiirlaskerelvad kuni I Maailmasõjani - liigitus, loend
Lähemalt:
    -  Ager´i kuulipilduja - Union Repieting Gun
    -  mitraljöös -
pr. mitrailleus, vn. k. картечница
    -  gatling
- Gatling Machine Gun

    -  Hotchkiss´i  revolverkahur -
Hotchkiss Revolving Cannon

    -  Maxim´i kuulipilduja - 
Maxim Machine Gun

Käsitulirelvade laadimine      
  siledaraudse püssi laeng ja laadimine
    - vintrauaga püssi laeng ja laadimine
 Musketi ja arkebuusi  laadimistehnika
   -  püssirohusalved:  püssirohusarv, püssirohupudel,
      arkebusiiri laadimisvõtted
   -  musketäri laadimisvõtted  
   -  
laengupudel, süüterohupudel,
   -  hasõõrid -  (türgi k. 
hazır,  vn.k. газырь)
  
     Täägid.
Tagasi sisukorda "TULIRELVAD"
                                                                    Tagasi üldsisukorda "JUHENDID"
      
VANIMAD KÄSITULIRELVAD
MÄRKUS: "Käsirelv" ei tähista mitte ainult käestlastavat relva, vaid kõiki relvi, mis ei vajanud spetsiaalset alust e. lafetti - ka selliseid, mis toetati laskmisel sobivale rinnatisele või müürile.

Euroopa vanimad tulirelvad olid käsirelvad, mille kaliibri kasvu piiras püssirohu vähesus ja väga kõrge hind (kohalikku salpeetrit leidus vaid mauride valdustes, Hispaanias).


 
Araabia käsisuurtükk - madfa, midfa - mille kohta on vanimad teated aastast 1260.
vt. vanimad tulirelvad/araabia käsisuurtükk
     

Mauride poolt Hispaanias korduvalt kasutatud väike tulirelv võis seega olla araabia traktaadis (aastast 1320) mainitud madfa,  mis lasi  "pähklisuuruste" kuulidega.

Д. Уваров Средневековые метательные машины западной ЕвразииURL: http://www.xlegio.ru/throwing-machines/middle-ages/ western-eurasia-medieval-throwing-machines/"Tulepott"   - pr.  pot-de-feab r,  it.  vasi,  ingl. firebarrel - oli valatud noolesuurtükk, millel puudus statsionaarne alus (lafett) - vastavalt võib relva lugeda käsirelvade hulka.
Vt. vanimad tulirelvad/"Tulepott"                                                                               Vn. k. vt. pot-de-fer


       - miniatuur käsikirjast
        Walter de Milemete,
       
De Nobilitatibus Sapientii Et Prudentiis Regum Manuscript  1326
        www.ruhr-uni-bochum.de/technikhist/tittmann/
        6%20Geschuetzdarstellungen.pdf
Käsisuurtükk
 (sks.k.  handrohr,  ingl.k. handgonne)
Vt. : vanimad tulirelvad/käsisuurtükk

Erinevalt haakpüssist, mille puhul kasuti otsesihtimist (analoogselt ambudega), oli käsisuurtükk kaudse sihtimisega relv (otstarbe poolest võrreldav kiviheitemasinaga). Asendades väiksemaid kiviheitemasinaid, omas käsisuurtükk olulist psühholoogilist efekti, kõige rohkem hirmutas pauk hobuseid. 

Käsisuurtükist laskmisel oli kolm moodust:

1)  Kui toru oli kinnitatud varre otsa, võis otsa toetada laskmisel maha. Vaba käega sai  laengu süütamiseks  kasutada kas hõõguvat rauda, läidet või käsitahti.   
 -  miniatuur käsikirjast  "Belli Fortis"
     Handschrift von Konrad Kyeser, um 1400

       URL=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lgehumble_1400.jpg

2) Käsisuurtükist
laskmisel kasutati ka õlarihma,  kuid erinevalt hilisemast käsipüssist (arkebuus) puudus otsesihtimise võimalus (torul puudusid ka sihtimise atribuudid - sihik ja kirp). Vaba kätt sai laskur kasutada laengu süütamiseks.

 - fragment manuskriptist, a. 1468 (
Briti muuseum, Burney MS 169)  

   Pildil on kujutatud suhteliselt pika toruga relvi, mis võivad pärineda ka                    tolmpüssirohu ajastust. Osa uurijate arvates võivad need olla tagantlaetavad          (vrd. kambersuurtükk) - väike korduvkasutusega toru on sellisel juhul võrreldav     tervikpadruniga.
    MÄRKUS: pika toru eestlaadimisel oleksid tolmpüssirohuga kattunud vaid toru
   seinad

3) Vart võis hoida laskmisel  kaenla all. Seejuures polnud laskuril enam vaba kätt, mistõttu  on käsisuurtüki juures on esimesena kujutatud tahtlukku (nn. serpentiin- e. "madulukk").
VÕRDLUSEKS:  15. saj. 
haakpüssidel polnud süüteluku järele taolist vajadust, kuna haakpüss toetati laskmisel rinnatisele ning laskuril jäi üks käsi vabaks, et hoida süütetahti.. 
 - tahtlukuga käsisuurtüki kujutis 15. sajandi algusest

  Codex Vindobonensis, 1411 Österreichische Nationalbibliothek
   URL= de.wikipedia.org/w/index.php?title
  =Datei:CodexVindobana_1411.jpg

     
UUSAEGSED KÄSISUURTÜKID.

Puust mortiir (sks.- 17. saj.)  - lasi  3-6-naelaseid granaate.  6-naelase granaadi raskust arvestades toetati  käsimortiiri ots kindlasti maha.
(Vt. A.Nilus)

Käsimortiir
  (sks granatbüchse,  vn. ручная бомбардаesines 17. saj. keskel  Saksamaal, aga ka Peeter I sõjaväes.
Õlalt lasti 3-naelaseid granaate -  selleks oli käsimortiiril  tavalise püssipära kujuline õlatugi, toru võis  toetada
laskmisel sobivale alusele või toele.

Enne viskelaengu süütamist tuli  süüdata granaadi süütetoru.  Kui  süütelukus (vt. ränilukk) tekkis tõrge,  lõppes see  granaadi plahvatusega torus.

 - saksa käsimortiire 17.      
   saj.keskpaigast

Fotod on tehtud Bayeri Rahvusmuuseumi ekspositsioonist

Käsimortiir ja bombardiir Peeter I sõjaväes (A.Niluse väitel on andmed vastukäivad,  kas neid on kasutanud nn. bombardiirid või hoopis tragunid.)

                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)
Esimesed nn. "püssid" - sks. k. buhse, busse, büchse

ETÜMOLOOGIA.
Saksa.keeles
tähistab büchse kõrget ja kitsast kannu, mis oli mitme sajandi vältel saksa keeleruumis ka suurtüki ja püssi üldnimetuseks.
Püssi saksakeelse erinimetuse  das Gewehr kasutuselevõtu aeg on ebaselge, kuna das Gewehr  tähistas ka lihtsalt relva, 18. sajandist alates igasugust kahekäe-tulirelva. Nimetuse lahknemist suurtükist ja käsisuurtükist seostab osa saksa ajaloolastest  ratasluku kasutuselevõtuga, osa arvab, et tahtlukuga musketist sai püss - das Gewehr - peale Gustav II Adolfi poolt läbi viidud uuendus -  peale 30-aastast sõda levis Euroopas laialdaselt juba ränilukuga kergem püss, mis ei vajanud laskmisel enam musketile omast tugiharki.
Rootsi armees ongi nimetus gevär  e.  püss kasutusele võetud seoses ränilukuga - musketärid said nimeks gevärare
Prantsusmaal  sai  ränilukuga püss nimeks  fusil, vastavalt hakati laskureid nimetama  füsiljeerideks (vähemal määral ka Saksamaal ja Venemaal). Samas nimetati  paljudes maades ka  ränilukuga püssi endiselt  musketiks.
Väike osa saksa ajaloolastest seostab nimetust "püss" (das Gevähr)  alles vintpüssiga levikuga.

MÄRKUS: tänapäeva saksa terminoloogias tähistab siledaraudset püssi  nimetus flint,  vintsoontega jahi- või sportrelv on büchse,  armee vintrauaga püss on 
gewähr.Kuulipüss
(JM) - sks. k. lotbüchse, ka wurfbüchse  (W.Tittmann) - oli  "tulepotist" kergem valatud käsisuurtükk  ("lot-" viitab pliikuule kasutavale relvale -  Feldhaus 1914).  Wurfbüchse kohta on teade 1326. a. Firenzest kui  raudkuule tulistavast varrega käsisuurtükist 
Vt. vanimad_tulirelvad/lotbüchse


Erinevalt vaasikujulisest tulepotist meenutas lotbüchse kõrget ja kitsast kannu. Laengu süütamise täpne moodus pole teada, toru tagaosas on vaid süütamise ava (laengu süütamiseks võidi kasutada kas hõõguvat rauda, läidet või käsitahti)

1362. aastast on teade ka tulirelva -Lotbüchsen - kasutamisest Saksa Ordu poolt.
-  "Loshult-Büchse" ca. 1330, leiukohaks Loshult Taanis,
     valatud pronksist, kaal 9 kg
     
Noolepüss
(JM)- sks. pfeilbüchse (Tittmann), lad.-it. espringalde, springarda - oli kergem  
nooltega tulistav tulepott.
Vt. vanimad_tulirelvad/pfeilbüchse

(Walter de Milemete käsikirja teksti järgi aastast 1326 tulistas ka tulepott  rauast  nooli - spryt, springel)
 
pfeilbüchse rekonstrueerimise katsed :  ülal noolepüss kui käsirelv

- lafetile asetatud noolesuurtükk vahetas 15. sajandi alguses Euroopa
  
kindlustes välja heitemasina springolff  (sks. keeles ka notstall)
   URL:=http://www.ruhr-uni-bochum.de/technikhist/tittmann/
   7%20Buechsenpfeile%20kurz.pdf    
 -  kaasaegne pilt noolesuurtükist  ("Streydpuech" 1410/30)                                                        
       URL:=
http://www.ruhr-uni-bochum.de/technikhist/tittmann/
        7%20Buechsenpfeile%20kurz.pdf  

Primitiivne haakpüss   (sks.k.  hakenbuechse, hakenbusch,  ingl.  hackbuts, pr.  harquebus)      Vt. vanimad tulirelvad/primitiivne haakpüss

Käsisuurtükist arenenud haakpüss  oli raske  püss, mille torul oli tagasilöögi vähendamisks rinnatise taha haagitav konks. Võeti 14.saj. viimasel veerandil kasutusele kui tulirelv, mis hakkas asendama   raskeambu - olles küll tunduvalt ebatäpsem, oli haakpüss odavam ja kompaktsem. 
Erinevalt käsisuurtükist oli haakpüssiga võimalik sihtida.
Rinnatisele toetamise tõttu oli laskuril üks käsi vaba, mis võimaldas laengut süüdata käsitahiga ning süüteluku (tahtluku) järele puudus otsene vajadus (teadaolevakt vanimat tahtlukku on kujutatud käsisuurtükil).
Süütelukke pole kujutatud ka  Maximilian I relvaregistri  haakpüssidel (1502)
.

Primitiivsel haakpüssil oli  hilisemate haakpüsside ja arkebuusidega võrreldes tunduvalt lühem toru ning neid laaditi tolmpüssirohuga  
(1420-ndatel leiutati Saksamaal mugul- e. tükkpüssirohi
 (JM), mida oli peenestatud kujul võimalik puistata ka pikemasse torusse. Varasema tolmpüssirohu puistamisel pikka torusse kattusid vaid toru seinad.)

Laengu süütamiseks kasutati hõõguvat rauda või käsitahti. 
Tøjhusmuseet
 Håndskydevåbnenes historie
 -  haakpüssi lühikese toru all oli konks või haak, mis haagiti    sobiva    
    rinnatise taha
 
  
 - täismetallist haakpüssil oli  hoidmiseks taga pikem  
   raudvarras

 - haakpüsside puust pära vooliti lapikuks nagu  sõjaambudel
   (
hoiti laskmisel õlal või kaenla all, vastu õlga hakati toetama hiljem)
 - säilinud on ka pronksist valatud varaseid haakpüsse 

    Mörkö Gun, Statens Historika Museum, Sweden - 1390
     URL: http://www.histomil.com/viewtopic.php?p=34369
  Kogutud pildimaterjal haakpüssi kohta - vt.   album 

                                                                   
Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)HAAKPÜSS ~ ARKEBUUS ~ KÄSIPÜSS


Haakpüss - sks. hackenbüchse - omandas 15. sajandi teisel poolel pikema toru, kui tolmpüssirohu asemel hakati kasutama peenestatud  tükkpüssirohtu (u.1420).
MÄRKUS:
16. saj. laaditi juba granuleeritud püssirohuga.
 
   Pikemat püssi oli juba otstarbekas sihtida, seepärast asetati toru otsa sihtimiseks "kirp,  õlal või kaenla all hoidmiseks võeti käsiambudelt üle lapik pära.
Toru võis olla kas valatud (messingist, mis voolas pronksist paremini, võimaldades valada õhukese seinaga õõnsat toru)  või sepistatud terasest (toruks keeratud ja varda peal sepakeevitusega kokku taotud. 1420-ndatel aastatel hakati torulõpmikku sulgema keermestatud korgiga.
 - pikad haakpüssid  aastast 1500 
    Niederösterreich, Stadtmuseum Retz

    URL: http://tethys.imareal.oeaw.ac.at/realonline/

-  messinghaakpüssid Maximilian I relvaloendist, millel pole veel tahtlukku

   
Kuna haakpüss toetati laskmisel sobivale rinnatisele,  jäi üks käsi vabaks, et  hoida         käsitahti  -  päästiku kaudu toimivat tahtlukku polnud vältimatult vaja.
   Zeugbuch Kaiser Maximilians I. - BSB Cod.icon. 222. Innsbruck um 1502
    URL=http://www.europeana.eu/resolve/record/
     03486/159566F98AF3154FCB8C451289673C4B049E6D1B|.  
Topelthaakpüss  
lasi kaalult umbes 2 korda raskemate kuulidega.


 - topelthaakpüssi kujutis 19. saj. relvaentsüklopeediast                        
   Kuna käest laskmine polnud suure kaalu tõttu võimalik, tuli väliolukorras  
   kasutada vastavat tugipinki. Pildil näidatud topelhaakpüssil on toetamiseks  
   pöörlev  hark  e. turell. Laengu süütamiseks kasutatakse läidet.

Wendelin Boeheim. Handbuch der Waffenkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18 Jahrhunderts, Leipzig 1890

Kui 16. sajandil eristus haakpüssist kindlusepüss, pole topelthaakpüss viimasest enam eristatav - mõlemal raskel püssil oli rinnatisele toetamiseks  tugihaak. 


Arkebuus - sks.k.arkebuse, aga ka lihtsalt handbüchse e. "käsipüss" - pr.k. harquebus või arquebus

ETÜMOLOOGIA - "haakpüss",  "arkebuus" või "käsipüss" ?
Kui  varasem tolmpüssirohtu kasutav primitiivne haakpüss
  oli levinud Saksamaalt Madalmaade kaudu  Prantsusmaale, omandas sõna  kuju  harquebus ning  hiljem said pikemad ja moodsamad  käsipüssid Euroopas tuntuks prantsuspärase nimetusega "arkebuus".
Saksa keele seisukohalt oli see nn. erratiiv e. tahtlik (peenutsev) sõnamoonutus, millega asendati saksapärane "haakpüss" prantsuspärase sõnaga "arkebuus" (sks. arkebuse).  Siiski  ei sobinud seda ametlikus sõnakasutuses  veel   kasutada, kui  Maximilian I relvaregistris  esineb ilma haagita püsside kohta vaid nimetus "käsipüss" (handbüchse, messinghandbüchse).
Algselt sünonüümid, on nimetused hiljem  lahknenud - haakpüssideks hakati nimetama vanemaid ja kohmakamaid relvi, uuemaid ja kergemaid - arkebuusideks  (kusjuures viimastel enamasti haak juba puudus).  

MÄRKUS:
Saksa keeleruumis (
näiteks Tallinnas - A.Mäesalu) oli 16. saj. endiselt  kasutusel  hakenbusch


Prantsuskeelne nimevariant arquebus (mis viitab vibule) on viinud mõned ajaloolased  ka mõttele, et tegemist on käsiammu (arcuballista) arendusega: (nn. arcubuchse).  Samalaadset nimetust on kandnud kuule tulistav käsiamb, lühikest toru võidi 14. sajandi keskel  kinnitada ka  käsiammu peale, et lasta siis püssirohuga, kasutades samu ammukuule või nooli. 

-  arcubüchse  Bayeri  Rahvusmuuseumi ekspositsioonis
   
 
 "Messingkäsipüssid" keiser Maximilian I relvaloendist on lihtsalt ilma haagita püssid e. moodsamas keeles - arkebuusid.
Kuna ametlikus relvaloendis ei mainita nimetust "arkebuus" (sks. arkebuse), siis võib oletada, et 16. saj. alguses oli arkebuse veel peenutsev võõrsõna
.
 
Materjalide loendis on eraldi nimetatud vask, tina ja messing. Kuna suurtükke eelistati valada pronksist, siis on püsside puhul eelistatud ilmselt  messingit.
 

Kuni 19. sajandini toodeti nn. kalamiinmessingit (tsinki kuni 28-30%),  mis jooksis valamisel hästi ning võimaldas valada õhukesesinalist  siseõõnega toru. Siseõõnt oli võimalik hiljem kas lihvida või isegi sepistada (kalamiinmessingile vastav sulam - kuldse värvusega tombak - on piisavalt hästi lihvitav ning  sepistatav).

- valatud messingpüssid  messinghanndtbüchsen Maximilian I  arsenalist
   
Suhteliselt lühikese ja kerge toru tõttu oli  arkebuusi võimalik käest lasta,  
   enamikul püssidest on kujutatud ka tahtlukku

   
Zeugbuch Kaiser Maximilians I. - BSB Cod.icon. 222. Innsbruck um 1502
    URL=http://www.europeana.eu/resolve/record/
     03486/159566F98AF3154FCB8C451289673C4B049E6D1B|.Arkebusiir e. arkebuusi kasutav jalaväelane erines  musketärist selle poolest, et arkebuus oli musketist kergem ning sellest laskmisel polnud vaja kasutada tugiharki.  Lühema toru tõttu polnud vajadust ka laengupudelite järele, vaid püssirohtu oli  võimalik doseerida otse  püssirohusarvest  (sarve puisteotsik pidi sisaldama vastavat dosaatorit)
  Madalmaade arkebusiiri laadimisvõtted e. sekvents sajand hiljem
     vt. Jakob de Gheyn II
     gravüürid, 1607

    
    URL=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/
    Jacob%20de%20Gheyn/%28cql.serverChoice%20all%20
    Jacob%20%20AND%20de%20%20AND%20Gheyn%29
    /&colcount=0&wst=Jacob%20de%20Gheyn 

Arkebuuse kasutasid kuni musketile üleminekuni (u. 1520) ka saksa sõjasulased landsknecht´id.

Kuna arkebuus/käsipüss oli suhteliselt kerge, kujunes sellest peagi  ratsaväe rataslukuga arkebuus (millel võis juba 16. saj, keskel olla ka karabiinkinnitus). Alul hakkasid seda kasutama saksa raiterid, kellest omakorda eristusid 17.sajandil ratsa-arkebusiirid. (Vt. ratsaväeliikide tulirelvad)
(Saksa käsitluses tähendabki "arkebusiir" enamasti  ratsa-arkebusiiri, Madalmaades on see olnud ilmselt teisiti.)
Kindlusepüsssks. wallbüchse, ingl. wallgun, vn. крепостное ружьё
Kui iga varasemat haakpüssi võib pidada kindlusepüssiks (püss haagiti lasu ajal rinnatise taha), siis kergemate jalaväepüsside eristumise järel  kujunesid  16.-18. sajandil  välja spetsiifilised kindlusepüssid.   
Kindlusepüss arenes välja raskest haakpüssist või topelthaakpüssist (mõlemad on omakorda arenenud käsisuurtükist), millel säilis ka tagasilöögi jaoks vajaliku suurusega mass (17. saj. - 15-30 kg). Lisaks suurele massile on  neil
tagasilöögi pidurdamiseks ka haak, mistõttu 16. sajandil  pole kindlusepüss enam eristatav topelthaakpüssist. Kuuli kaaluks võis olla 70 g. Kuuli ja püssirohulaengu kaalusuhteks võis olla isegi 1:1 (nagu ka väikesekaliibrilistel šlangesuurtükkidel).

Kindlusepüss (nagu ka lafetil paiknev väikesekaliibriline šlangesuurtükk) võimaldas lasta teistest käsitulirelvadest tunduvalt kaugemale ning häirida kindlust piirava vaenlase tegevust eesliinil ning ka tagalas.(Musketi efektiivsest laskekaugusest (100-150m) ei jätkunud, et tulistada isegi eesliinini.)  

   - kindlusepüsse Peterburi Arsenalist (vas.),
 
 ja Bayeri Rahvusmuuseumist (
par.). 

 - 18. saj. hollandi kindlusepüss Leeuwardenist, kal. 26 mm, pikkus 183 cm

    URL=http://www.bolk-antiques.nl/ index.cfm?page=
    collection&cat=1209&subcat=2185&catname=
    Antique%20Long%20guns


Rasked kindlusepüssid  esinesid  relvanimestikes  kuni 18. sajandi lõpuni (kuni hakati snaiperipüssidena kasutama kamberlaadimisega või eestlaetavaid vintpüsse). Kuna kindlusepüsse toodeti jalaväepüssidest sadu kordi vähem, on nad küllaltki haruldased.
 

                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)
Käsitulirelvade süütelukud sks. zündschloss, vn. замок, ingl. lock
(Vn. k. vt.  Д.Е.Козловский )

Tahiga süüteluku e. lihtsalt tahtluku  (ja tahtsüüte)  leiutamine
(vt. ka tahi valmistamine) on toimunud ilmselt juba 14. saj. lõpul, kui käsisuurtükkidel (nendest käest laskmisel)  hakati kasutama  käsiambudel juba esinevat päästikusüsteemi.
(Tulirelvad lukkude puhul on "laenatud" käsiambudelt isegi Antiik-Roomas ambudelt pärinev lukurulliku nimetus "pähkel" - sama nime kannavad püssikukkede võllid kuni tänapäevani!)


Tahtlukk oli tulirelvade puhul esimese nn. süütelukk, mis võimaldas hoida tulirelva käes, kasutades
laengu süütamiseks sama käe sõrmi. 
Kuna varasem  Z-kujuline kangpäästik meenutas kujult madu (lad. serpens), siis nimetatakse  lukku serpentiinlukuks. Hiljem, kui päästikule lisandus liigend, hakati  tahinokka Saksamaal nimetama "kukeks"  (sks.hahn), inglise keeles jäi nimetuseks  serpentine. - tahtlukuga käsisuurtüki kujutis 15. sajandi algusest
 
  Codex Vindobonensis, 1411 Österreichische Nationalbibliothek
   URL= de.wikipedia.org/w/index.php?title
  =Datei:CodexVindobana_1411.jpg
     


 - lihtne tahtlukk haakpüssil (16. sajand)
   Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt
, Süddeutsch
 URL=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PS8004046.jpg

Süüterohi puistati püssirohupannile, mida sulges panni kaas; enne lasku pööras laskur kaane pöidla abil kõrvale.
 
U. 1475 lisati päästikule kukke liigutav vedru, samas lisandus kangi keskele ka liigend, mis muutis kuke liikumise vastupidiseks - kukk tuli  paigutada püssirohupannist ettepoole (visuaalne erinevus võrreldes ränilukkudega, millel kukk paikneb tagapool!) 


Kangikujulisest päästikust sai peagi nimetissõrme jaoks kujundatud nn. trikkel. 

 - kangpäästikuga tahtlukk (ülal) ja trikliga tahtlukk (all)                        
 

URL= http://web.archive.org/web/20090730013804/
http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/LMA.htm)    - hilisem tahtlukk                                                                          

         URL=
 http://web.archive.org/web/20091026233047/

      http://www.geocities.com/Yosemite/Campground/8551/matchlocks.html

Lisaks nn. kahekäe-tulirelvadele on tahtlukku suudetud sobitada ka ühekäe-tulirelvadele, milleks olid esimesed ratsaväepüstolid.
 

 Kuna tagantlaetavad kambersuurtükid olid laialt levinud, leiutati  analoogia põhjal juba 15. sajandil ka revolvertulirelvad, mis varustati  samuti tahtlukuga (revolvrid ja revolvrid)

URL=http://www.geheugenvannederland.nl/
?/nl/zoekresultaten/pagina/1/LEMU01_00055342-001_U_1480-1500.JPG


Rataslukk - nn. "saksa lukk" - on leiutatud tõenäoselt saksa kellasseppade poolt.  Kaudsed teated on juba aastast 1447, vanimad joonised aastast 1505.
Rataslukus kasutatakse viskelaengu süütamiseks sädemeid, 
mida vedru abil vinnastatud terasratas hõõrub välja püriidist.

Püriit  (FeS2) on  terasest pehmem mineraal
, mille kraapimisel rihveldatud terasega eralduvad püriidiosakesed.
Hõõrdumisel eralduva soojuse mõjul põleb väävel püriidist välja ning tekivad hõõguva raudoksiidi sädemed
:
 
4 FeS2 + 11 O2    Fe2 O3 + 8 SO2

MÄRKUS: 16. sajandil 40-ndatel aastatel valmistati Euroopas ka esimesed ränilukud, mis lõid sädet ammutuntud tulekivi-tuleraua meetodil, kuid püriiditüki kraapimine rihveldatud rauaga andis 16. sajandil kindlama  tulemuse.
Räniluku puhul  lööb sädet nn. "
kuke"  külge kinnitatud tulekivi  tükk, mis on terasest kõvem mineraal kaltsedon ning lööb terase pinnast välja õhuhapniku mõjul süttiva osakese (samal põhjusel tekivad sädemed ka raua käiamisel, terase puhul laiendab sädet olulisel määral süsiniku väljapõlemine, mistõttu tulerauaks kõlbabki vaid  teras).

- saksa rataslukk aastast 1565                                                        

URL=
http://web.archive.org/web/20091028052850/
http://www.geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/LW.htm


- tehniline joonis ja  toimimise kirjeldus  (ingl.k.)                            

URL=http://www.engerisser.de/Bewaffnung/weapons/Wheellock.html

 


Ratasluku suhtelise keerukuse ja kõrge hinna tõttu valmistati alles 1620-1640 saksa ja prantsuse kellasseppade poolt ratasluku mudelid, mida suudeti toota sellises koguses, et neid sai kasutada ka regulaarväes. Kuna  rataslukk oli   kallis,  levis see vähema levikuga relvadel ,  mida kasutas ratsavägi, samuti  tsiviilrelvadel (arkebuusid/karabiinid, püstolid)
(Ratsaväes kasutati rataslukkudega püstoleid isegin paralleelselt ränilukuga, kuni mindi edasi tongsüütele.)

Ränilukk e. tulelukk
 - sks.k. steinschloss, rootsi k. flintlås

Ränilukuga püssil annab sädet nn. "kuke"  külge kinnitatud tulekivi  tükk, mis lööb terase pinnast välja õhus sädemena põleva osakese (samal põhjusel tekivad sädemed ka raua käiamisel, terase puhul laiendab sädet olulisel määral süsiniku väljapõlemine, mistõttu tulerauana kasutatakse terast).

Tule- e. ränikivi
- sks. k. feuerstein, rootsi k. flintsten
, ingl. flint - on  kaltsedon või opaal - mõlemad peitkristallilise kvartsi erimid, millest viimane sisaldab erineval määral kristallvett.
MÄRKUS: varasemas rataslukus löödi säde välja mitte terasest, vaid rihveldatud pinnaga raud lõi sädeme välja püriidist (on kasutatud ka hilisemates sigaretisüütajates). Püriit  (FeS2) on, erinevalt ränikivist (min. kaltsedon) terasest pehmem mineraal. Püriiditüki kraapimisel rihveldatud terasega eralduvad püriidiosakesed, mis hõõrdumisel eralduva soojuse mõjul süttivad:
  4 FeS2 + 11 O2    Fe2 O3 + 8 SO2

Räniluku elemendid on:
nn. "kukk", mille  noka vahele on fikseerimiskruviga pigistatud tulekivi
nn. "püssirohupann", millele puistatakse peenike süüterohi (nagu varasemal tahtlukul)
nn. "panni kaas", mis kaitseb ja hoiab süüterohtu paigal (nagu varasemal tahtlukul)
-  tuleraud või nn. patarei, millest tule- e. ränikivi lööb sädeme
-  kaitsriivi  elemendid, mis ei võimalda enneaegset lasku (ette-taha klapitav tuleraud, püssirohupanni  kaas, kuke         liikumise blokeerijad -  mida võidi kasutada erinevas kombinatsioonis)
-  vinnastamise elemendid, mis pingestasid kuke ja pannikaane/patarei  vedrud
-  päästik - üks või mitu, mis olid pannikaane/patarei automaatseks tõstmiseks ja kuke päästmisks

Erinevad räniluku variandid erinevad 16.-17. sajandil selle poolest, kuidas  toimub vinnastatud kuke seadmine kaitseriivi, kuidas avaneb panni kaas, kuidas olid paigutatud vedrud  - vastavalt eristati 
nn. balti, hollandi, katalaani, inglise, prantsuse ja veel mitmeid teisi räniluku tüüpe:

Varane saksa ränilukk (16. saj. keskel)- holl.k. snap haan, sks.k. snapschloss -  tuleraud ja  panni kaas olid eraldi detailid,  panni kaas tuli avada käsitsi  nagu tahtlukul (ei avanenud päästikust). Varasest ränilukust esineb vaid kirjeldusi, konstrueeritud on see 1540-ndatel Lõuna-Saksamaal.
Varane nn. balti ränilukk (Vt.: http://historypistols.ru/blog/vvedenie/kremnevyj-zamok-istoriya-poyavleniya-i-razvitiya/)- - rootsi k. snaphan - on Rootsis mainitud esmakordselt 1558  kui  reffelske snaphane"Tallinn-Revali  snaphane"  (kuningas Gustav I Vasa ja tema poja, tulevase kuninga Johan III kirjavahetusest -  vt. http://en.wikipedia.org/wiki/Snaphance).nn. balti ränilukk  (millest arenes ka vene ränilukk) oli veel 17. saj. keskel             arhailise ehituse ja kujundusega ränilukk, mis meenutas  kujunduslikult veel               varasemaid rataslukke. Püssirohupanni kaas võis avaneda küljele   nagu                   tahtlukkudel. Jahirelvadel on balti ränilukku kasutatud kuni 20.sajandini.katalaani- e. miquelet lukk on varane romaani ränilukk 16. sajandi  
   keskpaigast, millel esinevad tuleraud ja pannikaas ühe terviku e. patareina, 
   iseloomulikud on veel püstine tuleraud ja kukk, ning täielikult väljapoole avatud
   mehhanism. Balti lukuga võrreldes oli katalaani lukk massiivsem.
   Kuigi patarei  on liitdetailina olemas ka nn. inglise lukul, võeti see laiemalt                kasutusele alles 17. saj. lõpul (nn. prantsuse lukk)

- nn. hollandi lukk - sks.k. snaphahnschloss, ingl.k. snaphauncelock,                   rootsi k. snaphanlås - oli saksa varasema räniluku snapschloss edasiarendus:      
  kaas avanes päästikust, enneaegse lasu vältimiseks tuli tuleraud klappida  ette,         enne lasku jälle tagasi

- nn. hollandi ränilukk (panni kaas ja tuleraud on näha eraldi)
   URL=http://web.archive.org/web/20090730013803/
   http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/BP.htm

-  nn. inglise lukkpatareilukk 17.saj. keskelt, mis ei saavutanud laiemat levikut        
   


  - nn. prantsuse- e. patareilukk 17.-18. sajandivahetusest, mis tõrjus välja kõik teised    räniluku tüübid.
   Kuke 3 erineva asendi fikseerimiseks  lisati  18. saj. kuke võllile e.  "pähklile" 
   nn. lingukiil  e. "kärbes
(sks. schleuderkeil), mis paiknes varjatult luku sees.

-  nn. "kutsiklukk" - ingl. doglock, sks. k.  hundetyp - võis olla mistahes         
   ränilukk, millel oli enneaegse lasu vältimiseks 
kuke võllil väline (küljel        nähtav) blokeerija
   
Kuna vastava masinaelemendi  nimi on vn. k. собачка, eesti k. 
"kutsikas"               või lihtsalt  "kutsik", oleks  eesti keeles sobiv kasutada nimetust    "kutsiklukk".        Kutsiklukk vähendas oluliselt enneaegse lasu ohtu, võeti kasutusele juba                Kolmekümneaastases sõjas (1618-1648).
 "kutsikaga" nn. prantsuse tüüpi ränilukk (koopia)
   URL=http://web.archive.org/web/20090730013803/
   http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/BP.htm

   Isegi korras ränilukk andis 100 lasu kohta kuni 15 tõrget, seetõttu  kasutati        
   üleminekuajal ka tahtsüütega kombineeritud ränilukku
.

 - kombineeritud lukk e. "taht-ränilukk"                                      


    URL=http://web.archive.org/web/20090730013803/
    http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/BP.htm
(Pildimaterjal pärineb veebilehelt -
URL= http://web.archive.org/web/20090730013804/http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/Locks.htm)

Tongsüütega lukk e. lihtsalt tonglukk
  - sks. k. perkussionsschloss (lad. percutere - "lööma"),  ingl.k. caplockpercussion lock, vn.k. капсульный замок-  süütab viskelaengu  tongi abil, mis plahvatab löögist. Tongsüüte puhul polnud enam vaja  puistata süütepannile süüterohtu, vaid tong süütas otse kogu viskelaengu. Papist padrunite kasutamisel pidi padruni põhi olema spetsiaalpaberist, mida tongist tulev leek suutis läbida.

Püssirohulaengu süütamisel valitses kuni tongsüüteni väline süütamine, milleks kasutati  hõõguvat materjali (tahtsüüde) või tekitati säde (rataslukk, ränilukk), mis süütas süüterohu ning see omakorda torus oleva viskelaengu.
Tongsüüte puhul oli juba 2 võimalust:
Välise tongsüüte puhul sai tong väljas löögi ning süütas sees paikneva viskelaengu.
Seesmise tongsüüte  puhul paiknes tong  toru sisse paigutatud padrunis, löögi andis tongile lööknõel, lööknõelale andis omakorda löögi kukk.

Tongsüüde põhineb põrutuse suhtes tundlikel ainetel, mis löögist plahvatavad. Esimene tongsüütega lukk on patenteeritud 1807.a.,  hiljem on tonge valmistatud kuulikeste, kapslite ning ka  paberiribadena.
1814-16 on patenteeritud ridamisi erinevaid õõnsaid punasest vasest süütekapsleid, sarnaseid 
paukelavhõbedaga kapsleid kasutatakse tänapäevani (paukelavhõbe leiutati 1799). Süütekanaliga tihvti e. pistooni otsa asetatud kapsli süütamiseks piisas vaid kuke löögist.

- tonglukuga püss (1815.a. mudel)
  Hans Visseri kollektsioonist (Holland) 
   URL=http://www.bolk-antiques.nl/ index.cfm?page=
   collection&cat=1209&subcat=2185&catname=
   Antique%20Long%20guns
              

Ränilukkudega eestlaetavaid püsse hakati massiliselt ümber ümber ehitama nii, et ränikivi hoidnud kukk hakkas lööma tongi pihta.

Järgmise arendusena 
toimus tongluku üleminek väliselt tongsüütelt seesmisele tongsüütele (süütetong paigutati raua sisse, padrunisse, kuhu ulatus lööma lööknõel. Kõik järgnevad tongsüütega püssid on nõelpüssid  (ingl. needle gun, vn. игольчатое ружьё)

Seesmisele tongsüütele  hakati üle minema 19. sajandi keskel. Esimesed lööknõelaga tongpüssid olid veel eestlaetavad, 
mis tehti seejärel tagantlaadimise peale ümber. Tagantlaetavatel lööknõelaga püssidel (mis olid juba vintrauaga relvad) oli tong ühendatud papist padruniga. Sakslaste Dreyse-püssil (alates 1840) toetus tong kuulile (lööknõel pidi torkama läbi terve padruni ja püssirohulaengu), prantslastel Chassepot´-püssil (alates 1858) toetus tong padruni põhjale.

                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)

Tagantlaetava käsitulirelva lukustus  - sks. verschluss, vn. затвор, ingl. breechblock .


Lukustus - (eesti keeles kasutatakse süüteluku ja lukustuse kohta eksitavalt  sama sõna - "lukk") -
on tagantlaadimisel lisanduv konstruktsiooniosa, mis peab vastu võtma  
püssirohu tahapoole suunatud plahvatusjõu. Lukustusele liitub ehituslikult süütelukk (sks. zündschloss, vn. замок, ingl. lock),  padrunipesa, selle avamise, sulgemise ja  kesta eemaldamise süsteem, kaitseriiv jms.

Tagantlaadimiseks leiutati  palju  lukusüsteeme, mis kasutavad torulõpmiku sulgemiseks siiski vaid 5-6 erinevat põhimõtet. (Järgnevad näited pärinevad veel  I Maailmasõja eelsest ajast,  seoses automaatrelvade kasutuselevõtuga on lisandunud mõned juurde.)
Tihendusprobleemid lahendati lõplikult tugevast materjalist padrunite abil, mis paisusid lasu hetkel, tihendades nii padrunipesa.- nn. plokk-lukustus
 (JM) (sks. blockverschluss) 15. - 16. sajandivahetuse                kamberšlangel  (laadimisava on avatud ülespoole).

  Zeugbuch Kaiser Maximilians I. - BSB Cod.icon. 222. Innsbruck  um 1502
   URL=http://www.europeana.eu/resolve/record/
   03486/159566F98AF3154FCB8C451289673C4B049E6D1B|
-  lahtimurtav karplukustus (JM) (sks. kipplaufverschluss)  16. sajandi            kambersuurtükil

  Joonis mudellaevade entsüklopeediast  (vn. k.  lühendatud väljaanne, 1977)
  Orazio Curti. Enciclopedia del modellismo navale. U.Mursia&C. Milano

-  lahtimurtav karplukustus(JM) - sks.  kipplaufverschluss,                        ingl. break-action  lock  on püssidel kasutuses alates 18. sajandist (Le Claire      1738), seejuures eristatakse kuni  4 erinevat  lukusüsteemi.                              Fotol on  Smith´i (USA) lahtimurtav karabiin (armeerelv) koos laskemoonaga,       puudub vaid tong.  Patenteeritud a.1857, toodeti  Smith´i karabiini 30 tuh. tk.,         olles nii Ameerika kodusõjas kõige levinum (ja kõige vihatum) püss.                               URL=http://web.archive.org/web/20090730013803/
       http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/Breech.htm

-  pöörlev lukustus(JM)  (pöörlemise telg on raua suhtes risti )
   vn.
качающийся затвор, ingl. rolling block , sks. rolling-block-verschluss     (USA,  Remington & Sons 1867)

-  laskuv lukustus(JM)
   sks. fallblockverschluss, vn.  клиновый затвор; ingl. falling block
  (USA, Chr. Sharps 1848)
   (vt. animatsioon)
-  trummel-lukustus(JM) ( pöörlemise telg on rauaga paralleelne) 
    vn
. крановый затвор,  ingl. rotating drum action, sks.                                     tabernakelverschluss   (Austria-Ungari, Werndl & Holub 1867)
    Uus lukustussüsteem võimaldas Steyri relvatööstusel saada Euroopa                
    suurimaks relvatootjaks.     (vt. animatsioon)
-  põlvliigendlukustus(JM)
   sks. kniegelenkverschluss , ingl. toggle action
 (USA, Smith&Wesson 1852)  - kasutatud Winchesteri süsteemi püssides,
   kuulipildujas Maxim, püstolites Luger ("Parabellum")
- poltlukustus(JM) (soome k. pulttilukko, ingl. k. bolt action,
   sks. geradezugverschluss vn. продольно-скользящий затвор,
  (Saksamaa, Dreyse 1824)  
  Kõige levinum lukustustüüp I Maailmasõjas. (Vt. animatsioon)
- tooslukustus(JM) (vn. откидной затвор,  ingl. lifting block action) oli           kõige levinum lukustus, mida kasutati tagantlaadimisele ümbertehtud nn.                 konversioonpüssidel (1867-1870)

                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)

JALAVÄEPÜSSID - kuni 19. saj. lõpuni.


Tahtlukuga musket  - vt. süütelukud/tahtlukk&süütetaht
- oli  15. sajandi lõpu  Hispaaniast pärinev,  haakpüssist-arkebuusist pikem ja raskem relv, mis hakkas Euroopas levima  1520-ndatel aastatel.
16. sajandi keskpaigast alates oli musket jalaväe põhiline tulirelv.
Musketär kasutas viskelaengu süütamiseks tahtlukku:  mõlemast otsast hõõguvat tahti hoidis musketär sõrmede vahel, laadimise käigus tuli taht kinnitada tahtluku "kuke" külge. Süüterohi oli paremal puusal eraldi süütepudelis, samuti kotike kuulidega.
Musketäri väljaõppes oli lasuks valmistumine ja laadimine järjestatud võtete reaks, mille nimetuseks on sekvents (lad. sequents
vt. Jakob de Gheyn II  gravüürid, 1607)
Erinevalt varasemast arkebuusist, oli musketi toru pikk ja raske, mistõttu laskmiseks vajas musketär tugiharki.
Pika toru tõttu oli raskendatud püssirohu sissepuistamine otse püssirohusarvest, seepärast olid laengud varem välja mõõdetud laengupudelitesse, mis rippusid õlarihma e. bandeliiri  küljes

    URL=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/
    Jacob%20de%20Gheyn/%28cql.serverChoice%20all%20
    Jacob%20%20AND%20de%20%20AND%20Gheyn%29
    /&colcount=0&wst=Jacob%20de%20Gheyn Musketärid ja pikeniirid.  
Teise poole jalaväest moodustasid piigimehed e. pikeniirid, kes kaitsesid püssi laadivaid   musketäre ratsaväe eest.
Jalaväerünnaku vastu aitas ka tugihark, mida musket vajas sihtimiseks - see kohandati  terava otsaga torkerelvaks.

  - piigivõtted:  vt.    Jakob de Gheyn II  gravüürid, 1607

    URL=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/
    Jacob%20de%20Gheyn/%28cql.serverChoice%20all%20
    Jacob%20%20AND%20de%20%20AND%20Gheyn%29
    /&colcount=0&wst=Jacob%20de%20Gheyn

 

Kui 17. sajandi keskel osutus  kergemas turvises ratsavägi  musketikuuli ees kaitsetuks,  muutusid  piigid-pikeniirid  tarbetuks ning musket varustati  täägiga.

Räni- e. tulelukuga püss  (sks. gewehr, rootsi gevär, pr. fusil - vt. etümoloogia),
vt.
  - ränilukk  e. tulelukk & ränikivi e. flint -
- on olnud kasutusel juba 1540-ndatel aastatel alates Madalmaadest (sks. snapschloss, rootsi k. snaplås, ingl. snaplock) - ilmselt rataslukuga paralleelselt, kui katsetati erinevaid sädeme tekitamise võimalusi.

Rootsis on mainitud esmakordselt ränilukuga püssi 
1558  kui reffelske snaphane ("Tallinn-Revali snaphane")  - kuningas Gustav I Vasa ja tema poja, tulevase kuninga Johan III kirjavahetusest -  vt. http://en.wikipedia.org/wiki/Snaphance).
 
Erinevalt tahtlukuga püssist  ei nõudnud ränilukuga püss hoolitsemist hõõguva tahi eest ega sõltunud samal määral ilmast.
Rataslukuga võrreldes oli räniluku vinnastamine kindlam, selleks polnud vaja võtit,  mis võis kergesti kaduda, see oli lihtsam, tehnoloogilisem ja järelikult ka odavam. Lihtsama laadimise tõttu võis teha 2-3 lasku minutis (
17. saj. suutis Preisi jalavägi teha isegi 5 lasku/min.).


30-aastases sõjas 1618-1648 võeti täiustatud ränilukuga püss (nn. hollandi lukk - sks. snaphahnschloss, ingl. snaphauncelock)  juba laiemalt kasutusele.  

- nn. hollandi ränilukuga püss (koopia)                                                    
  - panni kaas ja tuleraud on eraldi detailid
   URL=http://web.archive.org/web/20090730013803/
   http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/BP.htm


Räniluku kasutuselevõtu järel hakkas püss muutuma kergemaks, võis loobuda tugihargist, mille asemel võeti kasutusele tääk

Rootsi armees
Gustav II Adolfi poolt läbi viidud uuenduste järel sai ränilukuga püss uueks nimetuseks  gevär  e.  püss, vastavalt said  musketärid  nimeks gevärare (Vt. etümoloogia)


17. sajandi lõpul tõrjus tahtlukuga musketi  Euroopas lõplikult välja nn. prantsuse räniluku e. patareilukuga püss  (pr. fusil), mida 17. saj. keskel hakati nimetama lihtsalt püssiks (sks. gewehr, rootsi k. gevär).  Prantsusmaa eeskujul nimetati  Saksamaal ja Venemaal laskureid kohati füsiljeerideks, samas jäi ränilukuga püssi rahvapäraseks nimetuseks endiselt musket
- inglise keeles kuni eestlaadimise lõpuni (vrd. ingl. rifled musket  e. "eestlaetav vintpüss").

                                                                                       
  -  nn. prantsuse ränilukuga püss (koopia)                                            

      URL=http://web.archive.org/web/20090730013803/
      http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/BP.htm

Ränilukuga oli ka kamberlaadimisega tagantlaetav vintpüss (ingl. kammerlader), mida toodeti   18. sajandil juba suurte sarjadena. 

Ränilukuga püss oli Euroopa jalaväes kasutusel kuni üleminekuni tongsüütele.  Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas kasutati ränilukuga püsse jahirelvadena veel 20. sajandil.
Tongsüütega püss
 
Vt.  
käsitulirelvade süütelukud/tonglukk & tong
Vt.  tagantlaetava käsitulirelva lukustussüsteemid                   

välise tongsüütega e. kapselpüss -
  - ingl. caplock musket, sks. percussions-gewehr, vn. капсюльное ружьё - võis olla nii sileda kui ka vintrauaga, püssipära sees on
sageli väike kaanega pesa, kus hoiti kapsleid

seesmise tongsüütega  e.
nõelpüss -
 - ingl. needle gun, vn. игольчатое ружьё , sks. zündnadelgewehr - oli vintpüss, mis kasutas papist padruneid, padruni sees oleva tongi pani plahvatama süütenõel

-  papist padrun aastast 1866 (Prantsuse Chassepot` nõelpüssile), mis -  
   erinevalt 17. saj. paberpadrunitest - sisaldab põhjal ka  süütetongi

   URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/
   Chassepot_paper_cartridge.jpg

Tongsüütega püsside ajastul  hakkas toimuma
masssiline valmispüsside  ümbertegemine - ingl. conversion, sks. aptieren -  (mis on kollektsionääride seisukohalt ära rikkunud enamuse varasematest armeerelvadest...):
1) ränilukkude ümbertegemine tonglukkudeks
- ränilukkudega eestlaetavaid püsse hakati 19.saj. keskel massiliselt ümber ümber ehitama nii, et ränikivi hoidnud kukk hakkas lööma tongi pihta, püssirohupann eemaldati

2) välise süütega tongpüsside ümbertegemine nõelpüssideks (kukk pandi lööma nõela pihta, mis pidi tabama torusse laetud padruni tongi)

3) vintrauaga püssid - alates 1867.a.  eestlaetavate vintpüsside ümbertegemine tagantlaetavateks 

                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)

  VINTRAUAGA PÜSSID.


Siledaraudsete püsside puuduseks jäi vähene efektiivne laskekaugus (max 300 sammu).
Võrdluseks said  nn. vintraudsed püssid, mida oli episoodiliselt valmistatud juba alates 15.sajandist.
(Laiemat levikut takistas paksema püssiraua "kokkukeetmise" e. keevitamise keerukus. Raua roostetamise tõttu on tänapäevani  säilinud vaid pronsist või messingist valatud vintraudsed püssid.


Štutser e. vintrauaga karabiin - sks. stutzen,  vn. штуцер, ingl.k. - üldtermin  rifle.
Õhukese seinaga siledaraudsetele polnud enamasti võimalik lõigata vintsooni, seepärast alustati uute eestlaetavate vintpüsside  tootmist. 
 Võrreldes siledaraudsega oli vintpüssi  laskekaugus kuni 4 korda suurem (Vanemad štutserid olid  ränilukuga, alates 19. saj. keskpaigast - tonglukuga.)

VENEMAA. Vene tööstus ei tulnud kohe vintraua tootmisega toime, seepärast telliti Belgiast Liege´s (sks. Lüttich) toodetud inglise vintpüssid (Brunswick rifle), mille nimetuseks sai  
литтихский штуцер. Kuna nendega varustati vaid eliitväeosasid, võitles Venemaa Krimmi Sõjas (1853-1856) siledaraudsete püssidega vintpüsside vastu.  Samal ajal oli vintpüsse kasutavate laskurite osakaal Briti-Prantsuse jalaväes 1/3.

Štutseri puuduseks oli see, et vintraua sisse ümarkuuli (ja vastava tihenduplaastri) sisselöömiseks tuli kasutada spetsiaalset haamrit - väiksema tiheduse korral poleks kuul hakanud lennul pöörlema. See muutis laadimise siledaraudse püssi laadimisest mitu korda aeglasemaks.  


Leiutati  ka erikujulisi kuule ja püsse, mille torulõpmikku lükatud kuuli oli võimalik laadimisvardaga laiaks lüüa:
- nn. tornkarabiin
sks. dorngewehr, vn. стержневое ружьё) leiutajaks prantsuse ohvitser  Thouvenin 1844:  püssirohulaengust, mis oli lükatud torusse,  ulatus torulõpmikus esile vastav teravik e. torn,       mille otsa oli  kergelt rauda lükatud kuuli võimalik laadimisvardaga laiaks lüüa.
 


Eestlaetav täispikk vintpüss - vn. винтовальное ружьё,  alates 1856 - винтовка,    
sks.k. vorderladerbüchse  ingl. rifled musket -
- sai võimalikuks 
lasu hetkel paisuva kuuli tõttu, mille leiutas Claude Etienne Minié 1846.a.. Eestlaetavad täispikad vintpüssid said seetõttu  lisanimeks "Minié vintpüssid". Nende efektiivne laskekaugus ületas siledaraudsete püsside oma 2-3 korda.
VENEMAA. Venemaa sõdis Krimmi sõjas (1853-1856) siledaraudsete püssidega liitlaste vintpüsside vastu, mis kasutasid Minié tüüpi kuule. Alles peale Krimmi sõda suutis Vene tööstus alustada kahe  "Minié vintpüssimudeli" tootmist.

 - Minié kuuli joonis aastast 1855.

 Image Credit: Smithsonian Neg. No. 91-10712; Harpers Ferry NHP Cat. No. 13645. 
URL=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Minie_ball_design_harpers_ferry_burton.jpg 
- Minié-tüüpi kuule (vasemalt paremale):
.557 Enfield Minie Bullet,  Burton Patern Minie Bullets .58 Springfield (x 2), Clean Out Bullet missing zinc base, .69 Caliber Minie Bullet for modified 1843 Springfield Musket.

URL=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Minie_Balls.jpg

Kõigi eestlaetavate vintrelvade puuduseks  jäi eestlaadimine, mida polnud võimalik teha maas lamades ega  põlvele toetudes - laadides tuli seista püsti.


                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)
   Tagantlaetav vintpüss e. lihtsalt vintpüss - vn. винтовка,  sks. büchse,  ingl. rifle.

Tagantlaetavaid püsse, sealhulgas ka vintraudadega püsse, valmistati juba keskaja lõpul, kuigi vähesel määral (säilinud on vaid pronksist valatud torud, kuid raudtorusid võis olla tunduvalt rohkem).
Lisaks valmistamise keerukusele polnud võimalik saavutada rahuldavat lukustuse tihedust, mistõttu püssirohugaasid pääsesid lõtku kaudu välja.


KAMBERLAADIMISEGA TAGANTLAETAVAD VINTPÜSSID 
olid ränilukuga püssid, mille lukustuse avamisel avanes kamber, kuhu tuli laadida eraldi kuul ja püssirohulaeng.
Pliist valatud ümarkuule kasutades saavutati  ümarkuulide jaoks kõigi aegade suurim laskekaugus ja täpsus (nt. norra kammerlader). 

Maailma esimene tagantlaetav armeepüss
oli Inglise  Ferguson rifle, patenteeritud 1776.a., Toodeti u. 100 tk.,  kasutati inglaste poolt Am. Iseseisvussõjas (1775-1783).

Esimene USA-s toodetud  tagantlaetav armeepüss oli kamberlaadimisega  
Harper's Ferry Model 1803 rifle, mida oli 1819. aastani toodetud üle 15 tuhande. 

Järgnes  U.S. Model 1814 rifle, mida toodeti samuti tuhandeid, kuid  Deringer M1817 rifle ja M1819 Hall rifle  olid vintraua ja tagantlaadimisega püssid, mida valmistati juba kümneid tuhandeid. 


EUROOPA esimene massiliselt toodetud tagantlaetav vintpüss oli  norra kammerlader, mille esimese mudeli tootmist alustati juba 1842.a., kuni 1870.aastani oli neid toodetud juba 40 tuhat.. 
- 1861.a. Belgias toimunud armeepüsside täpsuslaskmisel  - distantsil kuni      1000 m  - tunnistati kammerlader Euroopas üheks täpsemaks

URL=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kammerlader_2.jpgLukustussüsteemide arenedes osutus kõige perspektiivsemaks uuskonstruktsiooniks sakslase Dreyse poolt juba 1824.a. leiutatud nn. poltlukk mis võimaldas hilisemate arengutena parimat padrunite etteandmist ja kestade eemaldamist:
soome k. pulttilukko,
sks. k. geradezugverschluss,
ingl. bolt action system,
vn.k. продольно-скользящий затвор

 - Dreyse püssilukk (1865.a. mudel)                 
   
Musee de l'Armee, Paris
- Dreyse luku skeem
URL=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dreyse_Draw.png

Poltluku kaks hilisemat varianti - otsekäigu lukustus
(Mannlicher´i süsteem´) ja pöördkäigu lukustus (Mauser´i süsteem) - võimaldasid  peale ühelasuliste arendada sajandi lõpus ka  mitmelasulisi vintpüsse, olles mõlemas Maailmasõjas kõige levinumaks lukusüsteemiks (vt. mitmelasulised vintpüssid).
Mauseri süsteemis lukustusega relvi on tänapäevani toodetud üle 100 miljoni, Mannlicheri süsteemis on ka  Kalašnikovi automaat ning automaatpüss M 16.
1824.a. konstrueeris Johann Nicolaus von Dreyse poltlukustuse ning ühendas selle hiljem seesmise tongsüütega. 1836.a. oli tervikuna valmis nn. Dreyse nõelpüss, mis arvati alates 1841.a. Preisi armee relvastusse. Nõelpüssi pikk süütenõel lõi tongi pihta, mis asus paberist padruni sees.
 
-  Preisi Dreyse-püssil (alates 1840) toetus tong kuulile (lööknõel pidi torkama läbi terve padruni ja püssirohulaengu),
-  Prantsuse Chassepot´-püssil (alates 1858) toetus tong padruni põhjale.

mis võimaldas tal  konstrueerida 1840.a. püssi, millel oli seesmine tongsüüde:  tugevast paberist padrun sisaldas süütekapslit, mille pihta lõi pikk süütenõel  (nn. nõelpüss).


Kuni 1860-ndate keskpaigani jäid tagantlaetavate nõelpüsside  konkurendiks  nn. "Miniè vintpüssid" (Minie`kuuli kasutavad eestlaetavad vintpüssid, süüteluku poolest  välise tongsüütega nn. kapselpüssid).  Lisaks "Miniè vintpüsside" lihtsusele ja odavusele ei tahtnud väejuhatusesd tagantlaadimist ka põhjusel, et  laadimiseks lamama jäänud soldateid oli raske saada uuesti liikuma. Samuti "raiskas" tagantlaadimise suurem kiirus väejuhatuse meelest liigselt laskemoona.

Kui 1860-ndate keskel osutus tagantlaadimine siiski edukamaks (Preisi-Austria sõda 1866), mindi Euroopas kiirelt üle tagantlaetavatele vintpüssidele. Järgnevas Preisi-Prantsuse sõjas (1870-1871) kasutasid mõlemad osapooled veel nõelpüsse ja paberpadruneid, kuid teised Euroopa riigid, kellel nõelpüsse polnud,  läksid  "Miniè vintpüssidelt" kohe üle tagantlaetavatele, mis kasutasid juba metallpadruneid.

Metallpadrunid võimaldasid konstruktoritel kohe pakkuda ka mitmelasulisi toimivaid süsteeme
 (USA-s Spencer Model 1860,
Saksamaal  Mauser M 71/84 - 1884, Briti Imp.- Lee Metford Rifle 1888). Koloniaalsõdades leidsid nad kohe rakendust, kuid regulaararmeede relvastamiseks telliti  mitmelasulisi vähem - nad olid kas liiga kallid või  "raiskasid" väejuhatuse meelest laskemoona.

USA-s levinud
Winchesteri tüüpi (kanglaadimisega) mitmelasulised püssid kasutasid revolvri tüüpi laskemoona, mille padrunitel oli ringsüüde (sütiku põrutustundlik segu paikneb ringina padrunipõhja servas ning süütenõel lööb vastu serva), kuid armee ja kaevikusõja vajadusi silmas pidades oli sellisel laskemoonal liiga väike võimsus.

Alles siis, kui
šoti päritolu ameeriklane James Paris Lee patenteeris 1879.a. statsionaarse kesksalvega vintpüssi, hakati kõigis Euroopa suurriikides konstrueerima oma mitmelasulisi vintpüsse. Samal ajal vähendati kaliibreid u. 3 detsimaaltollini (Saksamaa - 7,92 mm, Venemaa - 7,62mm, Briti tollkaliiber .303) ning hakati kasutama suitsuta püssirohtu.


                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)
  Eestlaetavate valmispüsside ümbertegemine tagantlaadimisele.

Preisi-Austria sõjas 1866.a. ületasid preislaste tagantlaetavad Dreyse nõelpüssid austerlaste Miniè tüüpi eestlaetavaid vintpüsse sellisel määral, et kogu Euroopas hakati eestlaetavaid vintpüsse kiiruga ümber tegema tagantlaetavateks (ingl. conversion, sks. aptieren).
    Olemasolevad suured relva-arsenalid vajasid ärakasutamist -
püssirauad saeti või freesiti tagant lahti ning liideti juurde uus lukustusplokk (enamasti tooslukustus, harvemini poltlukustus, Rootsis Remingtoni pöörlev lukustus). Konversioonimudelid kinnitati ja töid alustati enamasti  1866-1867, Venemaa hilines vähemalt 2 aastat.
ÜMBERTEHTUD PÜSSID LÄÄNERIIKIDES.

Eestlaetavad pikad vintpüssid (nn. Minié tüüpi vintpüssid) tehti ameerika konstruktor Jacob Snider´i (1811-1866) meetodil enamasti ümber tooslukustusega tagantlaetavateks, mille padrunipessa asetati tervikpadrun (kasutati metallpadruneid, v.a. Karle nõelpüss, millel oli papist padrun).

 
VÕRDLUSEKS: nn. kamberlaadureid - s.o. ränilukuga vintpüsse - laaditi paberpadruniga, milles oli ainult püssirohi või püssirohi ja kuul koos.
Kuna riiklik sõjatööstus asus kõikjal tootma uusi püsse, jäeti ümbertegemine enamasti erafirmade tööks. See tingis omakorda mudelite ühtlustumist, sest Snideri järel õnnestus konstruktoritel patenteerida vaid sihikuid. Snideri autorsusega on vähem seotud prantsuse Tabatière (USA Trapdoor) ja tšehhi-vene Krnka konversioonid. 


 
- J.Snideri konversioonpüssi tüüpiline lukustus(Snider-Enfield Rifle)

   URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/
    Snider_breech_loading_mechanism.jpg


   URL=http://www.enfield-snider.com/
   Snider%20Mk%20II%20Star%20Long%20Rifle%20-%20Photos.htm
INGLISMAA -  Snider-Enfield Rifle konversioonmudelid alates 1866 -  ümbertegemisele läks eestlaetav  Minié tüüpi vintpüss (Enfield rifle-musket 1853), mis tehti  ümber ameeriklase Jacob Snideri meetodil. - Snider-Enfieldi lukk avanes massiivse liigendiga küljele

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/
SniderMkIIIC_breech_open.jpgPRANTSUSMAA - konversioonmudelid, nn. Tabatière püssid alates 1866 a.
(
pr.
 Art à la Tabatière, sks.  tabatièregewehr) - millel oli USA "Trapdoor" mudelitele väga sarnane nn. "tooslukk"  (pr. tabatiè - "nuusktubaka toos").
Ümbertegemisele läksid prantsuse eestlaetavad
Minié püssid (mudelid alates aastast 1853)
Samasuguse etteklapitava lukustusega olid Euroopas ka Albini ja Wänzeli konversioonid.


AUSTRIA-UNGARI -  
eestlaetavad  Minié püssid (nn. Lorenz´i süsteem)  tehti ümber Wänzel´i meetodil, millel oli  Tabatière püssile sarnane etteklapitav kaas. Konversioonmudelid olid välja töötatud 1867.


BELGIA - it. ohvitser Augusto Albini ja ingl. relvameister Francis Braendlin - konversioon aastast 1867 (lukutüübi uuskonstruktsioon oli aastast 1856)
Kuna Albini lukustusel  tekkisid tõrked padrunikesta eemaldamisel, kasutati  Belgias ajutiselt  Tersseni püssi, millest osa olid konverteeritud isegi  pr. ränilukuga püssist  (mudel aastast1777) !!!

Albini konversiooni üritas ka Venemaa - 
винтовка Альбини-Баранова - kuid see osutus Venemaa tööstuses liiga kalliks (suudeti varustada vaid laevastikku).
-  Albini-Braendlini konversioon

URL=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albinimechanism.png

ROOTSI - 1867.a. valiti armeepüssi mudeliks Remington M1867, mida asusid tootma "Bofors" ja "Husqvarna".  Varasemaid eestlaetavaid vintpüsse asuti ümber tegema Remingtoni rolling block  e. pöörlevale lukustusele.


SAKSAMAA -  
ümbertegemisele läks eestlaetav Minié tüüpi vintpüss Vereinsgewehr 1857, millest sai  Modell 1857/67 UM, mis oli preisi (Dreyse) tüüpi lukuga nõelpüss.  


USA -  Springfield Conversion Rifle "Trapdoor" mudelid alates 1866 (trapdoor - "trapi luuk") - ümbertegemisele läks peamiselt eestlaetav Minié tüüpi vintpüss Springfield Model 1861.

- Springfield Trapdoor lukk avanes ettepoole, nagu laevadekile avaneva        trepi e. trapi luuk

   URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/
   Springfield_Trapdoor_breech_open.JPG/800px-Springfield_Trapdoor_breech_open.JPG
VENEMAA ÜMBERTEHTUD e. KONVERSIOONPÜSSID
.
Ümber hakati tegema eestlaetavaid 1856. ja 1858.a. 6-liiniseid (15,24 mm) eestlaetavaid vintpüsse  (M1856 "стрелковая" ning M1858 "пехотная").
 
Karle vintpüss. Kui Inglismaal elav sakslane Karle  (ka Carl, Carlè, Karl) patenteeris 1868.a. Dreyse püssile sarnase tagantlaetava vintrauaga nõelpüssi,  hakati  1857.a. eestlaetavaid vintpüsse ümber ehitama. (винтовка Карле - 215 000 tk.). Nendega varustati  Venemaa Kaukaasia armee,  kuid kõigi vintpüsside ümbertegemine osutus liiga kalliks. Keeruliseks osutus ka varustamine papist padrunitega.

Albini-Baranovi vintpüss (
Винтовка Баранова, винтовка Альбини-Баранова) aastast 1869 oli edukam ümberehitus, kasutades juba metallpadruneid, kuid palju kallim kui Krnka süsteem. Baranovi vintpüssiga suudeti varustada vaid laevastikku. 


Krnka vintpüss. 1869.a. asuti 
massiliselt ümber ehitama tšehhi relvameister Sylvester Krnka konversioonisüsteemi järgi (1857.a. kinnitatud mudel - винтовка Крынка M1857/67). Oluliseks sai just ümberehitamise lihtsus ja odavus, mida asus teostama Tuula relvatehas (Т.О.З.).   Krnka vintpüss kasutas  samuti metallpadruneid.
Põhimõttelt oli Krnka ümberehitus sarnane Snideri omaga, kuid konstruktsioonis oli  suuri erinevusi (lukk avanes vasemale, mitte paremale, lukuplokk oli valatud pronksist jne.).


URL=http://www.militaryrifles.com/Russia/Krnka.htmÜHELASULISED VINTPÜSSID ENNE MAAILMASÕDA.

VENEMAA ühelasulised vintpüssid
.

1869.a. hakati tootma ameerika kolonel Hiram Berdani süsteemi järgi  kaht erinevat mudelit (kaliiber 4,2 vene liini e. 10,67 mm):
Бердан № 1 (винтовка образца 1868 года) - millel oli tooslukustus
Бердан № 2 (винтовка образца 1870 года) - millel oli poltlukustus.
Vene-Türgi sõja rinnetele (1877-1878) jõudsid nad aegamööda, põhiliselt kasutati seal veel Karle ja Krnka, laevastikus ka Baranovi  vintpüsse. Hiljem oli ühelasuline Berdani vintpüss (берданка) kasutusel isegi kuni II Maailmasõjani.

   Kuna  varasemad tagantlaetavad ja suurekaliibrilised vintpüssid kasutasid  ilma kõvema kestata pehmeid pliikuule, millel oli ka tömp ots, siis on sakslased seoses berdanka kasutamisega I Maailmasõjas esitanud Venemaale ptotesti, viidates Haagi konventsioonile aastast 1899,, mis keelustas kergelt deformeeruvate kuulide kasutamise (põhjustasid luu tabamise korral väga suuri vigastusi).
URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/
Gunshot_femur.jpg/800px-Gunshot_femur.jpg


URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/
Wallen_wounded_by_Minie_ball.jpgSAKSAMAAL  järgnes ühelasulisele Dreyse nõelpüssile (mis kasutas paberpadruneid) 1871.a. vendade Peter-Paul ja Wilhelm  Mauseri poolt konstrueeritud vintpüss Gewehr 1871, millel oli Dreyse poltlukk, kuid laskemoonaks juba metallpadrunid.PRANTSUSMAAL  konstrueeris Chassepot´nõelpüssi metallpadrunile ümber Basil Gras. Kuna Chassepot´nõelpüss M 1866 kasutas juba tsentraalse süütega padruneid,  mille tong paiknes padruni põhjas, siis  kujunes metallpadrunile üle minnes välja konversioonpüss M66/74, mida valmistati kümneid tuhandeid. Sellest omakorda valmistati juba 450 tuh. koopiat (
Fusil Gras Modèle 1874 M80).


BRITI armee võttis 1871.a. relvastusse Martini-Henry püssi (Martini-Henry), mis hakkas asendama varasemaid konversioonpüsse (Snider-Enfield). Ühtlasi oli see esimene Briti armee püss, mis oli konstrueeritud metallpadrunite jaoks.
    Erinevalt mujal Euroopas levinud laadimispidemega poltlukustusest oli 
Martini-Henry püssil "Winchesteri süsteemis" kanglaadimine. Laskemoona osas oli siiski vahe:  kui USA Winchesteri süsteemis püssid kasutasid revolvri tüüpi padruneid, oli Martini-Henry püssil tugevajõuline laskemoon.
    1888.a. järgnes Martini-Henry püssile juba mitmelasuline vintpüss Lee-Metford.
Püssil oli ameerika ledur Henry Peabody poolt 1862.a. patenteeritud laskuv lukustus, süütesüsteemi parandas šveitslane Friedrich von Martini, vintraua polügonaalse rihvelduse autoriks oli šotlane Alexander Henry, kelle erialaks olid püssid täpsuslaskmiseks kaugdistantsidelt..
Martini-Henry erinevad versioone kasutas Briti armee 30 aastat. Viimased Martini-Henry süsteemi vintpüssid on konfiskeerinud USA merejalavägi Talebani võitlejatelt Afganistanis.


                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)
MITMELASULISED e. ÜMBERLAADIMISEGA VINTPÜSSID - sks. repetierbüchse, ingl. magazine rifle

Tongsüütele üle minnes järgnesid  kohe mitmelasulised Collier´i (Ingl.) revolverpüssid ja -karabiinid, mis kasutasid  edukaks kujunenud revolvrite trummel-laadimist (ränilukuga armeerevolvrid  - Elisha Collier 1818). Euroopa mitmelasulised poltlukustusega vintpüssid, mis olid orienteeritud kaevikusõjale,  konstrueeriti alles pool sajandit  hiljem.EUROOPA mitmelasulised poltlukustusega vintpüssid (ingl. bolt action magazine rifle)

Euroopas eelnesid mitmelasulistele ühelasulised poltlukuga püssid, millel oli luku käsitsemiseks paremal küljel paiknev laadimispide (sks.k. kammerstängel, ingl. bolt lever )
VÕRDLE:
USA kanglaaduriga Winchesteri püsside ümberlaadimiseks tuli tõmmata püssi päästiku all olevat kangi.

1879.a. patenteeris šoti päritolu ameeriklane James Paris Lee vintpüssi arenguks olulised osad:
    - statsionaarne kesksalvingl. fixed box magazine,
  sks. magazinkasten, vn. несьёмный                        коробчатый магазин - milles padrunid paiknesid paralleelselt (nn. lehtsalv);
    -
laadimisraam  - sks. laderamen, ingl. en block clip, vn. пачка патронная padrunite                     kiirlaadimiseks vajalik raam, mis lendas peale tühjenemist välja;
    -
laadimisriba - sks. ladestreifen, ingl. stripper clip, vn.k. обойма - millele sai padruneid ükshaaval       juurde lisada

Kõigi mitmelasuliste püsside ühelasulised baasmudelid kasutasid veel suitsuga püssirohtu, mindi mitmelasuliste mudelite väljatöötamise ajal kõikjal üle juba suitsuta püssirohule.

Kõik 19. sajandi lõpul välja töötatud vintpüssimudelid olid armeede relvastuses ka 20. saj. teise poole jooksul, jätkates  paralleelselt automaatrelvadega.


- silinderluku polt ja selle laadimispide

URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/
Zylinderverschluss_Bezeichnungen.jpg/800px-Zylinderverschluss_Bezeichnungen.jpg 
SAKSAMAA esimene  mitmelasuline armeepüss oli poltlukustusega Mauser M 71/84 (baasmudeliks ühelasuline Mauser M 1871, millele lisati püssilae sees olev 8-lasuline torumagasin).
Mõlemas Maailmasõjas oli Saksa armeepüssiks Mauser M1898 ehk Gewehr 98 (patenteerinud Paul Mauser 1895),  millel oli juba luku all paiknev kesksalv,  lukupoldi pööramine toimus laadimispidemest. Oma lihtsuse ja töökindluse poolest kujunes sellest maailma kõige levinum lukustustüüp (Mauser System 98
), mida kasutavate relvade koguarv on u. 100 miljonit.AUSTRIA-UNGARI mitmelasuliseks armeepüssiks sai enne I Maailmasõda   Mannlicher Modell 1895 ( konstruktoriks  rüütliseisusesse tõstetud Ferdinand Mannlicher). Erinevalt Mauseri süsteemist polnud laskuril vaja lukupolti ise pöörata, vaid pööras lukusilindri sees olev spiraalne nuut.
See nn. "otsekäigulukustus" on olnud maailmas Mauseri süsteemi konkurendiks (Mannlicheri süsteemi on ka AK-47 ja  M 16).
    Modell 1895 padrunisalv paikneb luku all, lisaks ühele rauas olevale padrunile võib salve asetada veel viiest padrunist koosneva pideme.BRITI mitmelasuliseks armeepüssiks sai  Lee-Enfield rifle ehk lihtsalt "Lee-Enfield" (mitmelasulise  baasmudeli patenteeris James Paris Lee 1879 USA-s, kus tootmise korraldamine mitmel põhjusel takerdus). Briti armee võttis püssi oma relvastusse 1888.a., täiustamise ja tootmisega asus tegelema Royal Small Arms Factory in Enfield.  Püssi on kasutatud juba 100 aastat ning toodetud u. 17 miljonit, nimetuseks 
"Lee-Enfield", inglise kaliibri järgi ka lihtsalt "303" (püssi kaliiber on 0,303 detsimaaltolli).

Võrreldes Mauseri süsteemiga on Lee-Enfieldi süsteemil erinevusi lööknõela vinnastamises, mis tegi vinnastuspideme käsitsemise kiiremaks ning laskekiiruse suuremaks. Ka on võimalik ühendada kaherealine 10 padruniga salv.
AMEERIKA ÜHENDRIIGID.
Esimene mitmelasuline vintpüss, mille võttis relvastusse USA armee, oli  Colti revolvri baasil  1855.a. välja arendatud karabiin. USA kodusõjas leidis see vaid piiratud kasutamist, kuna paberpadrunitest lekkis püssirohtu, mis muutis laetud trumlid plahvatusohtlikuks.
  - Colt´i revolverkarabiini M 1855 lukk


Kanglaadimisega e. Winchesteri tüüpi vintpüssid.
  

USA Kodusõda (1861-1865) ning hilisemad indiaanisõjad arendasid USA-s välja erilised  kanglaaduriga püssid (sks. unterhebelrepetierer, ingl. lever action), mis erinesid suuresti Euroopa püssidest.
(Kuna 19. saj. lõpukümnenditel koondus kanglaaduritega püsside tootmine  Winchester Repeating Arms Company  kätte, tuntakse kanglaadimisega püsse ka nn. "Winchesteri tüüpi" püssidena.)

Esimene olid Henry vintpüss (Henry rifle 1860), mille püssilae sees paiknev torumagasin mahutas 18 (!) revolvripadrunit,
Püssil on kanglaadimine, põlvliigendlukustus, padrunid  olid metallist, ringsüütega (lööknõel lõi padrunipõhja serva pihta, kindluse mõttes isegi kahest punktist). Laskekiiruseks saadi 28 lasku minutis. Toodeti 14 000 tk. 


 
Patenteerimise jäjestuses järgmine oli Spenceri vintpüss (Spencer rifle, 1860), mille püssipära läbiv torumagasin mahutas 7 padrunit.  Püssil on vertikaalne plokk-lukustus, lööknõela pihta lööb väljaspool painev kukk, mida tuli iga lasu järel käega vinnastada, padrunid olid metallist, ringsüütega, laskekiiruseks oli 20 lasku minutis. 1863.a. telliti 11 000 tk. jalaväele ja 50 000 karabiini ratsaväele. 

Kõige suurema leviku saavutas Winchester Model 1873 ("püss, millega vallutati Lääs"), mida toodeti kuni I Maailmasõja lõpuni. USA armee relvastusse seda ei võetud, sest püss  kasutas revolvri tüüpi laskemoona, mille täpsus, laskekaugus ja kuuli läbilaskevõime olid liiga väikesed.

Püssi, "millega vallutati Lääs", kasutati indiaanlaste maa vallutamisel, samuti piisonikarjade hävitamiseks. Sama kaliiber  .44  laskemoona jaoks laskis Colt välja ka oma revolvri "Peacemaker".
Henry ja Spencer´i mitmelasulised müüdi maha Prantsusmaale ja ka Türgisse, nendest loobumise põhjuseks  sai laskemoona nappus varustusvooridest kaugel peetavates Indiaanisõdades, mis ei võimaldanud  kulutada nii ohtralt laskemoona.

- Winchester Model 1873 avatud lukuküljega

URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/
Winchester_73_open.JPG/699px-Winchester_73_open.JPG

Kuigi  kanglaaduriga erinevaid "Winchestere" toodeti sajandi teisel poolel kokku paarsada tuhat, ei suutnud nad USA-s Kodusõjas välja tõrjuda 
eestlaetavat ühelasulist vintpüssi, hiljem aga ühelasulist tagantlaetavat Model 1873 "Trapdoor" Springfield, mida kasutati armees kuni sajandi lõpuni (oli ka viimane USA armeepüss, mis kasutas suitsuga püssirohtu).

USA euroopaliku süsteemiga armeepüssid.
1892.a. alustati armeepüssina Norra litsentsiga 
Krag-Jørgensen´i püssi tootmist (Springfield Model 1892-99 Krag-Jørgensen rifle), millel oli Euroopas levinud poltlukk, kuid eriline ringlev magasin (ingl. rotary magazin).  Springfieldis toodeti neid  u. pool miljonit, kuni uue armeepüssi mudeli kinnitamiseni 1903.a..


- Krag-Jørgenseni  püss, avatud padrunisalve kaanega
5-lasuline padrunisalv avanes paremale, selle sisse salve eemaldamata lisada uusi padruneid
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Krag_loading_gate.JPG

1903.a. alustas USA uue armeepüssi tootmist (Springfield M1903), mida peeatakse kõigi aegade parimaks armeepüssiks - nimetatakse seepärast ka lihtsalt  US-rifle või "Springfield". Selles olid ühendatud Mauseri lukk,  Krag-Jørgenseni  süüde ja  Lee padrunisalv.  Ainsaks "puuduseks" loeti seda, et saksa-norra-inglise  püssil puudus USA  autorsus (SIISKI:  lööknõela konstruktsioon oli kohaliku päritoluga).VENEMAA  mitmelasuline vintpüss.
1882.a. hakati välja töötama suitsuta püssirohul põhinevat 3-liinilise
kaliibriga
(1 vene liin = 1/10 ingl. tolli)  repetiir- e. ümberlaadimisega vintpüssi mudelit, mis valmis 1891 (Mosin-Nagant 1891)
     Konstruktsiooni aluseks oli kapten Mosini ühelasuline vintpüss, täiustusi võeti konkursile esitatud teiselt, belglase Leon Nagant´i vintpüssilt. Kuna kodumaise tootmise käivitamine võttis aega, telliti  pool miljonit püssi prantsuse relvatehaselt. Vene-Jaapani sõjaks (1904-1905) sai valmis 3,8 milj. püssi. 
Mosini vintpüssi  poltlukustuse eripäraks, võrreldes Saksa Mauseri, oli lukusulguri kasutamine, mis, erinevalt Lee-Enfieldi püssist,  pöörleb koos lukuputkega.

 Mosini vintpüssist ning sellekasutamisest Eestis vt. http://et.wikipedia.org/wiki/Mossin-Nagant

"...Vene Mosini vintpüss oli Eesti sõjaväe olulisim individuaalrelv nii Vabadussõjas kui hiljem ja selle relva ning padruniga 7,62x54R on seotud kõige ulatuslikum ja tulemuslikum Eesti oma vintpüssimodifikatsioonide loomine. Kokku sai Eesti Vabadussõjas inglastelt 66 000 Ameerikas toodetud uhiuut Vene M1891. Üldse käis Eesti sõjaväest läbi 120 000 Vene püssi. 1939. aastal oli neid Eestil veel 70 000. Soomes täiustatud kujul jõudsid Vene vintpüssid Eesti riigikaitsesse veel kord tagasi 1992. Viimasena teenisid Vene püssi Soome arendid m/28-30 Eesti Kaitseliitu 21. sajandi algusaastateni..."

                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)


  LÜHEMAD ARMEEPÜSSID.

Kartetšipüssid  e. flindid - sks.  schrotflint, ingl. k. -  shotgun (esmak.nimekasutus 1776) - "flint" on 18.saj. lõpul tekkinud üldnimetus püssidele, millest lasti vaid haavleid või kartetši (sks. schrot - "haavel"). (Nimetus flint on võetud kasutusele u. 1620, kuid on siis tähistanud lihtsalt  ränilukuga püssi,  ingl. shotgun on kasutatud  kirjanduses esmakordselt 1776))

Kartetši hakati esmalt laskma suurekaliibrilisest ränilukuga püssist, laadides kuuli ette veel mitu  väiksemat kuuli. Sellest kujunes 17. sajandi alguses välja ainult kartetši laskmiseks mõeldud suurekaliibriline lühike kartetšipüss, mille pasunakujuline erikuju -
tromboonkarabiin e. musketoon  - oli armeede relvastuses kuni 18. saj. lõpuni. (Vene kaardiväes asendati alates 1770 štutseritega)
 
Laskemoonaks kasutati alul nn. "raiutud haavleid" (meisliga raiutud pliitükid), kuni 1782 leiutati ja patenteeriti ümarate haavlite tootmise tehnoloogia.
Seejärel tekkisid ka esimesed jahirelvadeks toodetud haavlipüssid, mis olid alul  eest-, 19. saj.  juba tagantlaetavad. Esimestel tagantlaetavatel flintidel on olnud kamberlaadimine (lukk avanes kambrina, kuhu laaditi sisse eraldi havlid ja püssirohulaeng) ja ränilukk, hiljem väline tongsüüde, sajandi keskel levis juba nn. lahtimurtav plokk-lukustus, Juba 1832 leiutatud seesmise tongsüütega tervikpadrun (Lefaucheux 1832) levis laiemalt alles 1870-ndatel.

Suure kaliibri tõttu oli flintidel  lühike toru, väikese laskekauguse tõttu oli see lähivõitluse relv. Regulaarväed kasutasid flinti vähem, peamiselt kasutati laevastikus ja žandarmeerias. Tsiviilisikud kasutasid flinti jahirelvana ja enesekaitseks.

Vene tsaariarmee on flinti (
мушкетон) kasutatud vallutussõdades rahvaste vastu, kellel puudus regulaarvägi: kui ratsutamisoskuse ja täpsuslaskmise poolest jäid soldatid stepirahvastele alla, siis panustati arvulisele ülekaalule ning tabamisele lähidistantsilt kartetšiga.

Tänapäeval toodetakse flinte vähesel määral veel ka sõjaliseks otstarbeks -  mitmelasulisi e. üheraudseid korduslaadureid, poolautomaatseid ning isegi täisautomaatseid flinte.Musketoon e. tromboonkarabiin  (
vn. мушкетон, pr. tromblon, rootsi muskedunder, ingl. blunderbuss)  oli  pasunakujulise puisteotsaga kartetšipüss, millest lasti väga mitmesugust käepärast kartetši.
(Pasunakujulise laiendi mõte oli selles, et lihtsustada püssirohu puistamist torusse, mis oli eriti tähtis nii laeval kui ka ratsaväes. Kartetši laialisuunamist toru laiendus ei soodusta - selleks oleks vaja muuta kooniliseks kogu toru.)

  - saksa musketoon aastast 1730

URL=http://www.bolk-antiques.nl/ index.cfm?page=
collection&cat=1209&subcat=2185&catname=
Antique%20Long%20guns

Musketoone esineb alates 16. sajandi lõpust, mil  neid on hakatud kasutama laevadel (kasutusel on olnud taht-, ratas- ja ränilukud)

RATSAVÄGE on relvastatud musketoonidega alates 17. sajandi keskpaigast (sel juhul oli püss varustatud karabiinstange ja karabiinhaagiga, mis kinnitus bandeliiri külge (käis ratsanikul põiki üle vasema õla).

VENE LAEVASTIKUS kujunes tromboonkarabiini tüüp
(мушкетон) välja u.  1710, valmistama hakkasid neid laevastiku relvatehased (sõltuvalt laeva suurusest pidi näit. ühel liinilaeval olema 36-50 musketooni).

VENE JALAVÄEPOLGUS võis 18. sajandil  olla isegi mitusada musketooni -  Katariina II ajal kasutas Vene armee musketoone Venemaa territooriumi laiendamise sõdades. Kaardiväepolkudes hakati musketoone alates 1770-ndatest aastatest asendama štutseritega (eeslaetav vintrauaga  karabiin).

VENE KINDLUSTES  pidi 1730.a. eeskirja järgi olema 60-70 musketooni, Baltimaade kindlustes kuni 100 (Tallinna kindluses võis neid olla isegi  200).
MÄRKUS (JM). Musketooniks on nimetatud ka kerget falkonetitaolist suurtükki
 
Tsiviiilkasutuses on musketoone kasutatud postitõldadel, enesekaitseks teeröövlite vastu. 
Espingool  (sks. espingole, ingl. superposed load gun) oli  16. sajandil  lähivõitluses kasutatud suurekaliibriline ja lühema rauaga püss, milles kasutati jadalaengut (JM)
püssirauda laeti järgemööda 6-7 laengut, mille kuule läbis süütenöör (süütelukk paiknes ees,  viimase laengu kohal). Kui esimene laeng oli süüdatud, siis süütas lask järgmise, see omakorda järgmise jne. Esimese lasu järel polnud laskude seeriat enam võimalik peatada, 
laskude intervall sõltus ilmselt süütenööri omadustest.  

Välimuselt meenutas espingool kartetšipüssi, millel võis olla ka tromboonkarabiini taoliselt laienev ots, kuid süütelukk paiknes kaugemal ees.
 Tegemist on ajaloos esimese automaatrelvaga.

  -  Jaroslav Lugs´i relvaentsüklopeedia illustratsiooniköites on kujutatud           nn."lahtimurtava" lukustusega espingool-püstolit  

Jaroslav Lugs. Handfeuerwaffen. Band II - Deutscher Militärverlag, 3. Auflage 1970    

Ratsaväe karabiin
ja selle lisaatribuudid (kinnitus püssil, konks ja bandeliir) on sisuliselt kasutuses olnud juba 16.sajandi keskel Madalmaades, hertsog Alba ajal  ("karabiin-arkebuus") 
(Vt. http://de.wikipedia.org/wiki/Arkebusierreiter )


- gravüüril aastast 1616 on näha  konksuga bandeliir
(№
2), riputuskoht           arkebuusil jääb küll ebaselgeks
  Kriegskunst zu Pferdt von Johann Jacob von Wallhausen, 1616
  URL=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Fotothek_df_tg_0000956_
  Kriegskunst_%5E_Pferd_%5E_Arkebussier_%5E_Gewehr_%5E_R%C3%BCstung.jpg

Ratsaväe karabiin oli  17.  kuni 19.saj. keskpaigani siledaraudne eestlaetav püss,  lisaks karabiinstange ja -haak + bandeliir, mis tegi karabiinist jalaväepüssiga võrreldes täiesti erineva relva.  Karabiin võisid olla ratas-, räni- või tonglukuga, kas kuuli- või kartetšipüss (flint).          Jalaväe karabiin (pr.k. carabine - termin ilmub seoses ratsaväekarabiiniga u. 1670).
19. sajandil oli jalaväekarabiin  jalaväepüssi lühendatud modifikatsioon, mida vajasid hobustel edasiliikuvad väeosad (tragunid, suurtükiväelased, sapöörid), samuti allohvitserid.
19.saj. teisel poolel ja 20.sajandil võib nimetada karabiiniks juba igat  lühema toruga vintpüssi.
Tragunipüss  oli 19. saj.  püssi modifikatsioon, mis erines vähe tavalisest jalaväepüssist,  ratsaväe karabiinile tüüpilist stanget, haaki ja bandeliiri tragunid ei kasutanud.
Inglismaal, Preisimaal ja 18. saj. lõpul ka Prantsusmaal liideti tragunid enamasti  ratsaväega, kuid  Venemaal jätkus tragunite formatsiooni arendamine, mis oli mobiilne ning odav väeliik. Nii hakati 19. saj. teisel poolel tootma Venemaal vintpüssidest erinevaid modifikatsioone (разновидности): 
1) laskuripüss (
стрелковaя р.) - laskuritele, nn. jäägritele,
2) jalaväepüssid  (
пехотнaя р.) - millel oli oluline pikkus (+ tääk),
ja 3) tragunipüssid
(
драгунскaя р.)."Lahtimurtava" plokk-lukustusega  flint ja karabiin
.


Lahtimurtav plokk-lukustus  - sks. kipplaufverschluss,  ingl. break-open action - koosneb liigendiga lukuplokist, mille nimetuseks on ka 
basküül  - pr. bascule, sks. basküle), mille lahtimurdmisel avanevad padrunipesad. Lukuploki liigendist tahapoole jäävas osas paiknevad vedruga lööknõel, liigendi lukustusriiv, kaitseriiv ning kukk. (Basküülil eristatakse tänapäeval 4 erinevat lukustussüsteemi)

Kõige levinumaks sõjarelvaks kujunes nn. Smith´i karabiin (0.50 Smith´s Carbine - patenteeritud 1857), mis kasutas veel välist süüdet:  kapsel asetati käsitsi pistooni otsa, viskelaeng ja kuul laaditi rauda eraldi (nn. kamberlaadimine). Kasutati Ameerika Kodusõjas (1861-65) laialdaselt suurtükiväes, ratsaväes ja laevastikus (toodeti 30 tuh. tk.)

 - Smith´i  lahtimurtav karabiin koos laskemoonaga                        
   (püssirohupadrun ja
Minié tüüpi kuul, puudub vaid tong)                                                 
 
 URL=http://web.archive.org/web/20090730013803/
   http://geocities.com/Area51/Vault/1945/Guns/Breech.htmümberlaadimisega flintidel olid padruni suure kaliibri tõttu erilised laadimissüsteemid:

Kanglaaduriga flint  ( sks. unterhebelrepetierer,  ingl. lever-action) on vanim süsteem, tuntuks saaanud tootjafirma Winchester nime all. (MÄRKUS: Winchester on tootnud palju relvi, mis ei kasuta kanglaadimist)
Lukustuse tüüpidest on kanglaadimisel kasutatud
näiteks põlvliigendlukustust (Mudel 1776 - Henry&Winchester),  laskuvat lukustust (Mudel 1885, konstruktor J.M.Browning) ja  plokk-lukustust (Mudel 1886 - J.M.Browning). Vanimal, 1776.a.  kanglaaduriga flindil on torusalv, mis paikneb raua all (M1776),  kõige populaarsemaks kujunenud mudelil M1886 on kasutatud luku all paiknevat kesksalve.
 

- esimesel kanglaaduriga flindil (Winchesteri mitmelasuline mudel aastast 1876)
  oli põlvliigendlukustus

URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/
Winchester_73_open.JPG/699px-Winchester_73_open.JPG
- laskuva lukustuse näide kanglaaduriga üheraudsel vintpüssil (Sharps 1852)Pump-püss (ingl. pump-action shotgun, sks. vorderschaftrepetierflinte) on konstrueeritud  1882.a., (C.M.Spencer 1882). Kanglaaduritest suutis sellega turul konkureerida alles Winchesteri flint aastast 1886.
Padrunite suure kaliibri tõttu on  püssiraua alla paigutatud 
torumagasin, millest moodustub püssiraua alla  pikem püssilaad (mahutab 4 kuni 8 padrunit). Kasutatakse USA-s politseirelvana, samuti merejalaväes (on automaatrelvadest kergem, odavam ja ilmselt ka mugavam lasta).

  - Spencer´i  12-kaliibriline pump-püss, valmistatud 2 aastat peale mudeli    patenteerimist 

URL=http://merzantiques.com/photo/serial-1-spencer-1884-12-gauge-shotgun
 

Lahtimurtav  jahipüss (haavlipüss) hakkas levima peale tongiga tervikpadruni kasutuselevõttu (Lefaucheux 1835, kaheraudne haavlipüss - 1836), mis võimaldas haavlite kiiret tagantlaadimist. 

Basküül (kitsamas tähenduses)  - pr.  fusil à canon basculant, ka lihtsalt basculesks. basküle, ingl. boxlock - on  ilma väliste kukkedeta püss,  konstrueeritud 1875 (Anson & Deeley).  

Basküüli külgi hakati rikkalikult graveerima, oksüdeerima ja kuldama.
 

- firma J.P.Sauer&Sohn jahipüss (relv 1930.a. kataloogist)
                  

 
URL=http://www.hallowellco.com/sauer-exhib-1.jpg                            

Lahtimurtaval jahipüssil on palju erinevaid versioone vastavalt raudade arvule, paigutusele ja kaliibrile
                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)

 ÜHEKÄE-TULIRELV e. püstol  ("sks. kurzwaffenfaustfeuerwaffen, ingl. handguns

Saksakeelne varasem nimetus oli  fäustling,  ka  faustrohr, faustbüchse, puffer. Uuem - prantsuspärane nimekuju  pistolet~pistole~pistol  - hakkas Euroopas levima alates 1570.

Alates 18. sajandist sai  "püstol"  üldnimetuseks kõigi ühekäe-tulirelvade kohta,  millel puudus õlatugi. Eestikeelne püstol  tulenebki hilisemast (18. saj.) saksakeelsest sõnast pistole (meil on häälikuvahetuse "i/ü"  põhjustanud sarnasus sõnaga "püss"), 


- väike sks. püstol varasema nimetusega
puffer u. 1560            

Wendelin Boeheim. Handbuch der Waffenkunde. Das Waffenwesen  in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18 Jahrhunderts, Leipzig 1890

- sks. tonglukuga pistole (19. saj. esim. pool)
Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909

Alates 19. sajandist - seoses revolvri levikuga - on sõnal "püstol" jällegi   kitsam tähendus:  püstol on ühekäe-tulirelv, mis on kas ühelasuline või  paiknevad laengud pideme sees (s.t. - pidemesalvega püstol).

Tänapäeva saksa ja inglise  terminoloogias püütakse mitmetähenduslikkust vältida, kasutades üldnimetusena -
sks. k.. kurzwaffe või  faustfeuerwaffe, ingl. k. handgun.
 


PÜSTOLI ARENG.
Püstol oli algselt kergema käsisuurtüki edasiarendus, mida  hakkas kasutama ratsanik (laskmiseks oli kasutada vaid üks käsi, teine pidi hoidma ratsmeid). Nii tähistab ingl. handgun ühtaegu nii püstolit kui ka käsisuurtükki (handgonne), isegi sõna "püstol" (pr. pistolet) tuleneb hussiitide käsisuurtükist nimega pistala -  samast sõnast tuleneb ka  vn.  пищаль, mis tähistas ühtviisi käsisuurtükki ja suurtükki.

Süütelukkude arenedes sai püstoli eeskujuks arkebuus - esimesed ühekäerelvad olidki haakpüssi/arkebuusi vähendatud versioon, ka hilisema saksa raiteri arkebuus-püstol võis olla  ligi meetripikkune).  

  - 16. saj. alguse relvaregistris on kujutatud kahe haakpüssi all serpentiinlukuga         ühekäerelva, mis on pideme poolest kahekäerelva vähendatud versioon
     
Pideme kaenla all hoidmine pole siiski mõeldav, sest süütelukk oleks silmale liiga lähedal.
.

    Zeugbuch Kaiser Maximilians I. - BSB Cod.icon. 222. Innsbruck  um 1502
     URL=http://www.europeana.eu/resolve/record/
     03486/159566F98AF3154FCB8C451289673C4B049E6D1B|

Pideme poolest ei meenuta 15.-16.saj. püstolid  tänapäeva püstolit, mis hakkas kujunema alles 17. saj. teisel poolel: 
-  ühe käega lastavad tulirelvad olid peaaegu sirgelt jätkuva  pidemega (
vähendas tulistamisel          viskenurka),
-  puidust laad algas toru otsast ja  laienes kiiluna  tahapoole (et  püstol  ei jääks sadulataskusse     kinni),
-  pide laienes omakorda ettepoole - nii
kiilus püstol tagasilöögi mõjul end tugevamalt haardesse,
-  pära lõppes nupuga:  peale püstoli langetamist libises nupp ratsanikule kätte, ning püstoli võis        lükata sadulataskusse.


17. sajandil
oli "ratsaväepüstol"  teiste püstolitega võrreldes ikka veel eriliselt suur püstol.  (Faustrohr ja faustbüchse tähistasid saksa keeles suuremat püstolit, samas kui väiksema püstoli kohta kasutati nimetust puffer.)
-  sks. nn. faustrohr  aastast 1620

Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909
 - 6-lasuline revolverpüstol  1590                                                      Wendelin Boeheim. Handbuch der Waffenkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18 Jahrhunderts, Leipzig 1890

Kui esimesed püstolid olid veel tahtlukuga, siis 16. sajandil keskpaigas leiutati  rataslukk,  mida hakati  kasutama esmajärjekorras just püstolitel.
 

Ratasluku suhtelise keerukuse ja kõrge hinna tõttu valmistati alles 1620-1640 saksa ja prantsuse kellasseppade poolt ratasluku mudelid, mida suudeti
toota sellises koguses, et nendega sai relvastada juba terveid ratsaväe osasid (püstolid, arkebuusid).
(Ratsaväes kasutati rataslukkudega püstoleid isegin paralleelselt ränilukuga, kuni mindi edasi tongsüütele.)
 
Saksa raskeratsaväe raiterid ja ratsa-arkebusiirid kasutasid
16. saj.  arkebuus-püstolit,  mille  prantsuspäraseks nimetuseks oli  dragoon (pr. dragon)  Oletatakse, et  arkebusiiride osalisel kujunemisel traguniteks - sks.k. dragoner - pärines nimetus nende kunagisest relvast. (17. saj. kasutasid tragunid juba tavalisi või lühendatud jalaväepüsse.)


 - 1561.a. sündmusi kujutaval Tallinna Mustpeade e. Glandorpi epitaafil on      esiplaanil kujutatud väga suuri püstoleid koos sadulataskutega

 

Mustpeade epitaaf, TLM _ 4938 G 604, Tallinna Linnamuuseum, URL=http://www.muis.ee/museaalview/1204300

Hiljem on nimetus "dragoon" üle kandunud lehtrikujulise suudmega nn.  tromboonpüstolile, mis oli enesekaitseks kasutatud tsiviilrelv,  samuti  duellirelv.
 


-  18.-19. sajandil kuulus dragooni  juurde sageli  liigendiga tääk, mis                hüppas vedruga püsti

URL=http://www.bolk-antiques.nl/
index.cfm?page=collection&cat=1209&subcat=2186&catname=Antique%20Pistols


Mitmelasuline padrunipidemega püstol on leiutatud  analoogselt vastavate püssidega  1880-ndatel),  kuigi sellised poltlukuga nn. korduslaadurid (sks. k. repetierwaffe) on püstolite seas vähe levinud.

Nn. iselaadimisega püstol -
sks. selbstlader,   ingl.  selfloader -  kasutas  juba püssirohugaaside jõul  toimuvat poolautomaatset iselaadimist.
Luku leiutas Hiram S. Maxim 1883 (USA-Ingl.) ning algselt kasutas tema leiutatud kuulipilduja suitsuga püssirohtu. Sama nn. põlvliigendlukustust  kasutav püstol  Luger ("Parabellum") kasutas juba suitsuta püssirohtu. (esimene mudel aastast 1893).

Espingool-püstol -  vt. espingool  (sks. espingole)
17. sajandil leiutatud jadalaenguga
(JM) espingool-tulirelvad (kartetšipüss, musketoon, püstol) on ajaloos esimesed automaatrelvad.
  -  Jaroslav Lugs´i relvaentsüklopeedias on kujutatud           
   nn."lahtimurtava" lukustusega espingool-püstolit  


   Jaroslav Lugs. Handfeuerwaffen. Band II - Deutscher Militärverlag, 3. Auflage 1970    

                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)

 REVOLVER  e. revolversalvega püstol - vanemas saksa k. drehpistole,  19. sajandil juurdus  kogu Euroopas anglo-ameerika nimetus revolver .


Kuigi revolverlaadimisega püssid ja püstolid olid leiutatud  juba 15. saj. lõpul, oli põhiprobleemiks süüterohu süütamine eraldi igas trumli pesas. Enne tervikpadrunite kasutuselevõttu oli oht, et lask süütab laengud kõigis pesades ning revolver plahvatab. (Isegi hilisemal tongsüütega revolvril määriti valmistopitud laengupesa vaseliiniga.)

Ränilukuga revolver (USA-Inglise leidur Elisha Collier, patent 1818) puistas püssirohu ise pannile, kui kukk oli vinnastatud. 1818-1824 toodeti üle 10 tuhande, kasutasid peamiselt Briti koloniaalväed Indias. E.Collier konstrueeris ka ränilukuga revolver-flinte ja -karabiine. Trumli edasikeeramine toimus alul käsitsi, alates 1824.a. - pöördus trummel kuke vinnastamisel automaatselt.

Tongsüütega revolvri konstrueeris Samuel Colt (USA, patent 1836).  Trumlis oli 5 laengut, revolver oli 1-aktsiooniline: päästikust toimus ainult lask,
kuke vinnastamine (ja trumli edasikeeramine)  toimus käsitsi. Trumli erinevate pistoonide otsa oli võimalik kinnitada korraga kõik  5 süütekapslit (selleks oli kaasas vastav tööriist). Selline revolver oli veel "eestlaetav", sest püssirohi ja kuulid topiti trumlisse eestpoolt. Toppimisvahendid anti lisainventarina kaasa, hiljem kinnitati see kangisüsteemina toru alla.

Eristatakse 1-aktsioonilisi ja 2-aktsioonilisi revolvreid:
1-aktsioonilisel revolvril vinnastatakse kukk pöidla abil, mis pöörab ka trumli edasi - ning päästikust toimub vaid üks aktsioon - lask
2-aktsioonilisel revolvril vinnastatakse kukk päästiku abil (samal ajal pöördub ka trummel) ning  päästiku lõpuni vajutamisel toimub lask - teine aktsioon.
2-aktsioonilisi kukkedega revolvreid saab kasutada ka 1-aktsioonilisena, mis suurendab lasu täpsust


 
 -  London Colt Pocket Model 1849
- eestlaetava trumliga revolvri laengu toppimiseks ja kokkusurumiseks on      toru all  laadimiskang

URL=http://www.bolk-antiques.nl/
index.cfm?page=collection&cat=1209&subcat=2187&catname=Antique%20Revolvers

1851.a. esitles Casimir Lefaucheux esimest tagantlaetavat püstolit, mille laadimiseks kasutati külgmise süütetiftiga tervikpadruneid (vasest). Kolm aastat hiljem patenteeris Lefaucheux poeg vastava revolvri, mida toodeti  (Belgias)  Prantsuse mereväele 1857. aastani  400.000 tk.

 - Lefaucheux revolvri tervikpadrunitel
   olid süütamiseks külgmised süütetiftid,      mis ulatusid laadimisel trumli küljele

   URL=http://www.bolk-antiques.nl/
     index.cfm?page=collection&cat=
    209&subcat=2187&catname=Antique%20Revolvers
Trummelpüstol - sks. bündelrevolver, pfefferbüchse,  ingl.  pepperbox  -  on revolvri eelkäija, erineb revolvrist vaid selle poolest, et torusid on sama palju kui laenguid. Trummelpüstoleid on konstrueeritud ajaloos pikemat aega, esindatud on kõik süütesüsteemid alates tahtsüütest.

Negatiivne on suur mass ning  koormus ülekandemehhanismile, et keerata edasi rasket torurumlit. Kuna siledaraudsed torud võivad olla õhema seinaga, siis oli enamus trummelpüstoleid kaalu vähendamiseks siledaraudsed.

Trummelpüstolid olid enne tongsüütega revolvri konstrueerimist (S.Colt 1836)  laialdaselt levinud.
 

 - Ethan Alleni poolt 1837 patenteeritud trummelpüstol  oli  veel oma aja        suurima laskekiirusega relv

   URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/
   AllenAndThurberPepperbox.jpg/800px-AllenAndThurberPepperbox.jpg
-  täägiga kasteetrevolver (nn. "apatši revolver") oli tegelikult trummelpüstol
   Trummelpüstoli eelised revolvri ees tulevad ilmsiks torude väga väikese kaliibri        või torude väikese pikkuse korral.
   
URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/
   Apache_revolver.jpg/800px-Apache_revolver.jpg

                   
 
   Nn. sõrmus-revolver  (ingl. ring revolver, vn. перстень-револьвер )
   on samuti  trummelpüstol  - 
ilmselt sama vana relv kui on tervikpadruneid          kasutav ttongsüütega revolver - vanad näidised kasutavad Lefaucheux  süsteemis    külgmiste süütetiftidega padruneid.  Tänapäeval toodetakse ilmselt  Belgias ja  
   Prantsusmaal, kuid markeeringud puuduvad.
               
  (
Fotodel kujutatud "sõrmuse" välisküljele on  graveeritud: "Saatuslik Naine")


     URL=http://historypistols.ru/wp-content/uploads/2011/07/Kolc.jpg

                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)


ERINEVATE RATSAVÄELIIKIDE TULIRELVAD.

 

Petrinaal  - pr. petrinal ()  it.-lad. scopitus oli 15. saj. kergeratsaväes kasutatud  käsipüss, mille tagasilöögi võttis vastu turvise rinnakaitse  (pr. poitrine - "rind" )
 
 
- miniatuur  Richelieu raamatukogust ("Pauluse käsikiri") 1460
   Sadulakaare küljest tõuseb lühike tugihark,  lühike puidust pära ripub ratsanikul  
   kaelas, relv on tahtsüütega

    Вендален  Бехайм. Энциклопедия оружия.
   Orig. tiitel:  W.Boeheim. Handbuch der Waffenkunde.  Leipzig 1890,
 
URL=http://web.archive.org/web/20120112025020/
    http://annals.xlegio.ru/evrope/behaym/behaym00.htm
 Raiterid  e. saksa stiilis raskeratsavägi  ( sks. reiter, deutsche reiter, schwarze reiter ) -
               16. saj. - rataslukuga arkebuus-püstolid (sks. faustbüchse) pikkusega kuni 1 m
               17. saj. - suured ratsaväepüstolid (3 - 5 tk.)

Raiterid  hakkasid ratsaväes asendama ratsaväepiikidega varustatud endist rüütliväge, võttes kasutusele petrinaalist pikema toruga arkebuusi. Kui 17. saj. alguses eristusid ratsa-arkebusiirid, jäid raiterid kasutama püstoleid (vrd.: sks. reiter,
it. pistolieri).
Reiterid panustasid (erinevalt kürassiiridest) tulirelvadele ning vältisid lähivõitlust mõõgaga. Püstolite kõrge hinna tõttu olid nad sageli palgasõdurid, samas jäid turviste kvaliteedi ja hinna poolest alla kürassiiridele (turvised polnud poleeritud, vaid oksüdeeritud-värvitud roostetamise vastu mustaks - siit nimetus schwarze reiter).
Umbes 1680 kvalifitseerusid raiterid ümber karabinjeerideks.
Ratsa-arkebusiirid - sks. k. arkebusierreiter - kasutasid lühendatud rataslukuga arkebuusi
(sks. arkebuse,  17. saj. pr.k. carabine) (Vt. http://de.wikipedia.org/wiki/Arkebusierreiter )

16. sajandi keskel on Madalmaades hertsog Alba ajal kasutama hakatud lühendatud arkebuusi. Rataslukuga arkebuusi pikkus oli 1-1,3 m, kuuli kaal u. 30g.  Sadulast tulistamisel, et vabastada üht kätt  ratsmete hoidmiseks, oli  karabiin-arkebuusi puust lae vasemal küljel karabiinstange, mille külge kinnitus  libisev  nn. karabiinhaak e. karabiiner (mille järgi on saanud nime  vedrusulguriga haak).  Haak kinnitus omakorda bandeliiri külge, mis käis poolpõiki üle vasema õla: lasu järel rippus karabiin, toru allapoole, ratsaniku parema jala kõrval, lasu ajal tuli  karabiin toetada ühe käega vastu õlga Marsiolukorras heideti karabiinkinnitusega arkebuus selga.
 

Romaani keeltes oli  ratsa-arkebusiiri  nimetuseks"ratsa-musketär" (vrd. A.Dumas "Kolm musketäri").  Vastavalt on 
karabiinhaagi nimetusena säilinud   pr.-hisp.-it. keeltes  mousqueton, moschettone.  Kui ca 1680 sai  ratsaväepüssi nimetuseks carabine, säilis romaani keelte mälus karabiinile eelnenud ratsaväepüssi nimetus, mida nimetati lihtsalt musketiks.


- gravüüril aastast 1616 on näha  konksuga bandeliir
(№
2), riputuskoht           arkebuusil jääb küll ebaselgeks
  Kriegskunst zu Pferdt von Johann Jacob von Wallhausen, 1616
  URL=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Fotothek_df_tg_0000956_
  Kriegskunst_%5E_Pferd_%5E_Arkebussier_%5E_Gewehr_%5E_R%C3%BCstung.jpg

Saksamaal hakkasid karabiinkinnitusega arkebuusi 16.saj. kasutama  nn. reiterid (Johann Jakob von Wallhausen   «Kriegskunst zu Pferdt» 1616.)  Poola-Leedu Unioonis (1569-1795) relvastati  
17.sajandil  arkebuusidega ka nn. "tiivulisi husaare".


Kui  raiterid formeeriti ümber püstoliratsanikeks, hakati arkebuusi kasutajaid nimetama  ratsa-arkebusiirideks (sks. arkebusierreiter), kellest said hilisemate karabinjeeride eelkäijad.

30-aastases sõjas (1618-1648) eristusid ratsa-arkebusiiridest  tragunid, kelle relvastus oli odavam (nn. "ratsa-jalaväelased").  Ratsa-arkebusiiridega ühendas neid ainult püssi kasutamine, kuid selle kasutamiseks hüppasid tragunid sadulast maha.  

17. saj. lõpukümnenditel formeeriti ratsa-arkebusiirid Euroopas ümber karabinjeerideks.

Järgnevatel sajanditel relvastati karabiinidega ka kürassiirid ning kergeratsavägi. 

Kürassiirid (raskeratsavägi)  -  17.saj.-  tulirelvadest 1 paar püstoleid, 18.-19. saj. on kasutatud karabiine.


 
Tragunid  - on võibolla oma nimetuse saanud 17. sajandil kasutatud musketooni (pr. k. dragon) järgi.  Kolmekümneaastases sõjas (1618 - 1648) kujunesid tragunid Euroopas nn. ratsa-jalaväelasteks - kõige odavamaks ratsaväeliigiks, kes kasutas tavalisi jalaväepüsse (hüppasid tulistamiseks hobuselt maha). Kasutatud jalaväepüssid võisid olla küll lühendatud, mis lihtsustas ratsutamist.

19. saj. teisel poolel, kui vintrauaga püssid kujunesid siledaraudsetest tunduvalt kallimaks, jäeti ratsaväekarabiinil ära spetsiifilised osad (
karabiinstange ja karabiinhaak). Karabiin muutus  lihtsalt jalaväe karabiiniks,  mida kasutasid ohvitserid, sapöörid, suurtükiväelased. Kuna tragunitel säilis vajadus ratsutada, hakati tootma erilist püssi modifikatsiooni - nn. tragunipüssi  (jalaväepüssist ainult veidi lühem, ilma karabiinstange ja -haagita).

Tragunid on kasutanud ka granaadiheitjat e. käsimortiiri.

Traguni-laadse ratsaväena oli formeeritud
ja relvastatud ka Vene kasakavägi.
Sõjalise ettevalmistuse poolest kasutati tragunite väeliiki sageli koloniaal-, okupatsiooni- või politseioperatsioonideks, mis on jätnud neile rahva seas osalt halva maine. Kergeratsavägi  (husaarid, ulaanid) on kasutanud algselt vaid püstoleid, kuni Poola-Leedu Uniooni tiivulised husaarid on 17. saj.kasutama hakanud ka arkebuuse (raiterid ja arkebusiirid olid enamasti palgasõdurid, kuid nende palkamine läks liiga kalliks.) Hilisem kergeratsavägi on kasutanud püstolitele lisaks alati ka karabiine.Karabinjeerid   -  18.-19. saj.  võisid olla nii jalaväe-  kui ka ratsaväe-karabinjeerid.
(Aleksander I ajal muudeti näiteks karabinjeerid jalaväeks.)
Ratsaväe karabinjeerid tulistasid sadulast, relvastuseks ratsaväe karabiinid, mis olid 17. saj. kuni 19.saj. keskpaigani siledaraudsed eestlaetavad püssid,  
lisaks karabiinstange ja -haak + bandeliir, mis tegi karabiinist täiesti erineva relva (võrreldes jalaväepüssiga).  Karabiinid võisid olla räni- või tonglukkudega, kas kuuli- või kartetšipüssid (flindid). Kuna karabinjeerid ei ületanud ülesannete ega relvastuse poolest sageli traguneid, omistati neile "lohutuseks" tihti eliit- või kaardiväe staatust.
                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)
  
 Kiirlaskerelvad kuni I Maailmasõjani

Seoses
tongsüüte, vintraua, tagantlaadimise ja tervikpadrunite kasutuselevõtuga tekkis võimalus kiireks, hiljem ka automaatseks laskmiseks.

Esimesed  kuulipildujad polnud automaatrelvad tänapäevases mõttes, vaid liigitatakse "käsi-" e. manuaalsete kuulipildujate hulka. Nende korduslaadimine toimus käsitsi, kasutades laskuri füüsilist jõudu.
    Esimene automaatkuulipilduja oli Maximi raskekuulipilduja,
mille põlvliigendlukustus kasutas ümberlaadimiseks  püssirohugaaside jõudu.


I. Manuaalsete kuulipildujate ingliskeelsed nimetused (relvad, mis on leidnud reaalset kasutamist).         (Andmed pärinevad veebilehelt  http://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ref/MG/I/MG-2.html,  USA relvade  ülekaal varasemal perioodil  tuleneb USA Kodusõjast 1861-1865 ning arenenud patendisüsteemist) :

Mitrailleuse (Belgia 1851)
Billinghurst  Requa Battery Gun (USA 1862)
Ager Machine Gun (USA 1855-1862)

Williams Smooth Bore Machine Gun (USA 1862)
Vandenberg Volley Gun (USA 1862)
Confederate Revolving Cannon (USA 1865)
Gorgas Machine Gun  (USA u. 1861)
Gatling Machine Gun (USA 1862)

Claxton Machine Gun (USA 1868)
Farawell Machine Gun (USA 1870)
Hotchkiss Revolving Cannon  (Prantsusmaa 1872)
Gardner Machine Gun (USA 1874)
Lowell Machine Gun (USA 1876)
Wilder Machine Gun (USA 1876)
Bailey Machine Gun (USA 1874)
Nordenfelt Machine Gun (Rootsi u. 1880)
Taylor Machine Gun. (USA 1878)


II. Täisautomaatsete kuulipildujate ingliskeelsed nimetused enne I Maailmasõda  (aastaarvuks on valitud leiutaja või  firma vanima mudeli 
patenteerimise või esitluse aasta) :

Maxim Machine Gun (Briti 1884).. Vene versioon  PM M1910 (Sokolovi alusel) oli Eesti  Vabariigi relvastuses
Skoda Machine Gun (Austria-Ungari 1888)
Browning  Machine Gun (USA 1890)
Colt Automatic Machine Gun (USA 1895)............Colt-Browning M1895/1914 - oli  Eesti Vabariigi relvastuses
Hotchkiss Machine Gun  (Prantsusmaa 1997)
Nordenfelt Automatic Machine Gun (Rootsi  1897)
De Knight Automatic Machine Gun (USA 1902)
Madsen Machine Gun (Taani 1902) ...........(maailma esimene kergekuulipilduja)  oli  Eesti Vabariigi relvastuses
Bergmann Machine Gun (Saksamaa 1902)
Bergmann MP18...................................................................................(maailma esimene püstolkuulipilduja)  
                                                                       - selle Eesti versioon - püstolkuulipilduja A.T. (Arsenal Tallinn)  
Dreyse Machine Gun (Saksamaa 1907)
Perino Machine Gun (Itaalia 1901)
Revelli (Fiat) Machine Gun (Itaalia 1908)
Carr Machine Gun (USA 1901)
Schwarzlose Machine Gun (Austria-Ungari 1902)
McClean Machine Gun (USA 1904)
Berthier Machine Gun (Belgia 1908)
Kjellman Heavy Machine Gun (Rootsi 1907)
St. Étienne Machine Gun (Prantsusmaa1907)
Benét-Mercié Machine Rifle (Prantsusmaa 1909)
Laird-Menteyne Machine Gun (Prantsusmaa 1909)
Lewis Automatic Machine Gun (või  Levis Automatic Rifle) (USA 1911) ............oli  Eesti Vabariigi relvastuses
Fittipaldi Machine Gun  (Argentiina 1914)
Chauchat Machine Gun (Prantsusmaa  1915)
Adžeri kuulipilduja  - ingl. Agar Gun, ka Union Repieting Gun, rahvaliku hüüdnimega Coffee Mill Gun - oli ajaloos esimene kuulipilduja, mis leidis sõjalist rakendust. Kasutati vaid  USA Kodusõjas  (toodeti kokku alla saja, välismaale sattus vaid paar tükki).

Adžeri kuulipilduja leiutamislugu oli iseloomulik patendiajastu keerukatele suhetele:

kuulipilduja olid konstrueerinud Edward Nugent ja William Palmer
u. 1855
, kuid "leiutajaks" sattus firma välisesindaja, kes tootmiseks tellimust vajas - Wilson Agar. W.Agar´il oli varasemaid kogemusi Inglismaal patenteerimise osas ning tal õnnestus saada Inglise patent veel enne, kui ta USA-s tuntuks sai. Seejärel õnnestus lobby-töö president A.Lincolni lähikonnas, mis kindlustaski esimesed tellimused.
Coffee Mill Gun on omakorda  rahvalik nimetus, mille tekkes on oma osa müügiesindajal nimega  J.D.Mills  ning ka asjaolul, et padrunikolu ja vända pooles meenutas kuulipilduja tõepoolest moodsamat horisontaalse võlliga kohviveskit.

Ehituse poolest oli tegemist suure revolvriga (sks.revolverkanone) mille spindlil (trumlil) oli väljalõige, kuhu langes laadimiskolust laeng.  Spindlit vändast keerates sulgus laeng väljalõikesse, pöördus süütekapsliga löögimehhanismi ette, toimus lask, spindel pöördus edasi, kuni kest kukkus oma raskusega välja.
Kuna tervikpadrunid polnud veel levinud, kasutati ca 7cm pikkusi rauast korduvkasutusega  raudpadruneid, mille sisse olid eelnevalt laaditud Miniè-tüüpi kuul, paberpadrun püssirohuga ja  padruni põhjale oli kinnitatud süütekapsel (USA tolleaegse 0.58-tollise vintpüssi standartne laskemoon).

Adžeri kuulipilduja  laskude sagedus oli kuni 150 lasku minutis.

 - nn. Ager´i "kohviveski" foto aastast 1862

Picture from the Springfield Armory National Historic Site,
 part of the National Park Service.
URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/
Coffeemillgun.jpg/1024px-Coffeemillgun.jpg
Ager´i "kohviveski" foto Springfieldi relvamuuseumisURL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/
Ager_Coffee_Mill_Gun_IMG_2685.JPG/
768px-Ager_Coffee_Mill_Gun_IMG_2685.JPG

Adžeri kuulipilduja oli nn. manuaalne kuulipilduja:  lisaks laskemoona eellaadimisele toimus ka korduslaadimine käsivända abil.Mitraljöös  (pr. mitraille - "kartetš", vn. k. картечница) - oli Belgias leiutatud eriline kartetšisuurtükk (T.H.J.Fafschamps, 1851), mida hakati seal vähesel määral kasutama kindluste kaitseks, kuni  Prantsuse suurtükivägi otsustas seda kasutada väliolukorras. Kuigi tegemist pole kuulipildujaga tänapäevases mõttes 
, tähistab  mitrailleuse prantsuse keeles tänapäevani  kuulipildujat.
(Mitraljöös on pigem nn. "orelsuurtükk" e. ribokediin, mehaanika pooles
 manuaalne kuulipilduja.)

Mitraljöös oli mitmeraudne suurtükk, mille toru võis koosneda kokkumonteeritud  (näiteks 25, 37, katsetati ka 50) vintrauaga püssitorude kimbust.  Ühisesse laenguplaati oli laaditud vastavalt 25, 37 jne. padrunit (meenutasid kaliibrilt ja kujult tänapäeva jahipüssi padruneid). Esimesed mitraljöösid lasidki kogupaukudena, kuni hakati eelistama laenguplaadist ridade kaupa laskmist. Sõltuvalt laenguplaadi vahetamise moodusest (kas kruviga või ekstsentrikuga) suudeti vahetada minutis 4-9 laenguplaati. Laenguplaadid  tuli uuesti laadida käsistsi.

   -  haruldane foto arsenalist Hiinas,  mitraljöösi lafeti saba vastu on                  toetatud laenguplaat (u.1880)

   URL=http://commons.wikimedia.org/wiki/
   File:Nanjing_Jinling_Arsenal_1865_built_by_Li_Hongzhang.jpg
Prantslased  suutsid toota enne Prantsuse-Preisi sõda (1871-1872) paarsada mitraljöösi, kuid sõjas sellega efekti ei saavutanud. Peale sõda loobuti mitraljööside kasutamise mõttest välilahingutes ning paigutati nad kindlustesse. Ka kuulipildujate kasutamise suhtes oldi seejärel skeptilised, 1890-ndatel aastatel otsustati eelistada šrapnellisuurtükke.  Gatlingi kuulipilduja  (leiutaja R.J.Gatling - 1862, USA) oli esimene laia levikuga kiirlaskerelv, mille kasutamine jätkus ka automaatrelvade kõrval. Sisuliselt oli "gatling"
manuaalne kuulipilduja, mille korduslaadimine toimus käsitsi vänta keerutades.
Päris automaatrelvad kasutavad laadimiseks püssirohugaaside jõudu, samas loetakse  kuulipildujateks ka hilisemaid gatlinge, mille ringiajamine toimub elektrimootori abil.

R.J.Gatlingile oli teada Ameerika Kodusõjas kasutatav esimene - Ager´i kuulipilduja e.  Union Repeating Gun -  mis kasutas üht toru, ning teadis ka selle kasutamisel tekkinud tõrkeid.

Gatling otsustas eeskujuks võtta töökindlust juba tõestanud revolvri, õigemini selle variatsiooni - nn. "pipraveski". Esimene, 1962.a mudel 
kasutas veel süütekapsleid ning paberpadruneid (eestlaetava vintpüssi - Model 1855 U.S. Percussion Rifle-Musket  - s.o. välise tongsüütega kapselpüssi paberpadruneid) ning koosnes kuuest torust, igal torul oma individuaalne lukk.

Gatlingi suurimaks leiutiseks oli lihtsus, millega laskemoon liikus raskusjõiu toimel ning langesid välja kestad.


Täiustatud lukuga 1865.a. mudelil oli 10 toru, laadimiseks kasutati messingpadruneid
URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/
GatlingGunDrawing.jpg
"Gatlingi" torud pöörlesid ümber keskvarda. Toruderingi tagumist osa ümbritses silindriline korpus, mille seina oli süvistatud  juhtsoon e. nn. kuliss. Iga toru lukul oli tapp, mis libises mööda juhtsoont ning,  muutes luku asendit, sooritas ühe ringiga lasu, kesta eemaldamise ning laadis toru uuesti.
URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/
Gatling_Gun_Funktion.JPG


Gatlingi kuulipilduja kohmakuse tõttu tuli seda taktikaliselt kasutada nagu suurtükki. Samas oli gatling vaenlase suurtükiväe laskeulatuses täiesti kaitsetu ega leidnud hea suurtükiväega vastase vastu erilist rakendust. Gatlingid ei etendanud erilist rolli USA Kodusõjas (1861-1865), rohkem aga Prantsusmaa-Preisi sõjas, Le Mans´i piirkonnas (1870-1871, prantslaste kasutada oli 25 gatlingit).

Kõige suuremas ulatuses on kasutanud Gatlingi kuulipildujaid Venemaa, seda 
Vene-Türgi sõjas (1877-1878).  Juba 1869 a. telliti põhjalike testide järel USA-st 70 Gatlingi kuulipildujat, hinnaga 1500 USD/tükk. (http://de.wikipedia.org/wiki/Gatling_Gun)
 
Gatlingit kasutasid aktiivselt Euroopa koloniaalimpeeriumid, seda sõdades tehniliselt nõrgema vastasega: Briti armee Zulu, Matabele, Beduiini ja Sudaani sõdades, samuti Teises Anglo-Afgaani sõjas (1879).  Venemaa  kasutas 400(!) gatlingit turkmeeni ratsaväe ja teiste Kesk-Aasia nomaadide hävitamiseks
(http://de.wikipedia.org/wiki/Gatling_Gun). 
  
1876.a. gatlingi 5-toruline mudel oli kohandatud juba 0.45-tollistele padrunitele, laskekiiruseks saavutati  700 lasku/min., lühikeste valangutena isegi 1000 lasku/min.. 1893.a. 6-toruline 0.30-tollise kaliibriga gatling, mis kasutas juba suitsuta püssirohtu, saavutas elektrilise ajamiga laskekiiruseks 1500 lasku/min.

USA kandis gatlingid oma relvastusest maha 1911.a. (teiste riikide kohta andmed Internetis puuduvad). Otsustavaks sai gatlingi liiga suur kaal ja kohmakus, võrreldes ühetoruliste kuulipildujatega. Kaevikusõjas vajati kergemat kuulipildujat, laskekiirus polnud sellega võrreldes oluline, sest üle 400 lasu minutis polnud kaevikusõjas vaja teha.

II Maailmasõjas võeti elektrilised gatlingid uuesti kasutusele sõjalaevadel - õhukaitseks lennukite vastu, veelgi hiljem  - ründekopteritel (laadimissüsteeme on muidugi muudetud). Lisaks ülisuurele laskekiirusele ei vaja gatling erilist jahutussüsteemi, sest 5-6 toru ei kuumene sama kiirelt nagu üks.
Hotchkissi revolverkahur - sks. revolverkanone,  ingl. revolving cannon, vn. многоствольная пушка Гочкис - konstrueerinud 
Benjamin Berkeley Hotchkiss, USA relvameister, kes emigreerus 1867.a. USA-st Prantsusmaale.  Revolverkahur on konstrueeritud  1872.a. eesmärgiga luua gatlingist kergem suurekaliibriline kuulipilduja, mida võiks kaasa vedada ka ratsavägi ning mis ei jääks laskekauguselt alla jalaväe vintpüssile.

Erineb gatlingist kergema konstruktsiooni poolest: 5 pöörleva toru kohta on vaid üks lukk ja üks laadimismehhanism. Samuti nagu gatlingi puhul, on tegemist käsi- e. manuaalse kuulipilduja-kahuriga. Suurele kaliibrile vaatamata tegi 37mm Hotchkiss 60-80 lasku minutis, magasin mahutas 10 laengut ning kaalus 8 kg. Hotchkiss´i revolverkahureid valmistati ka suurema kaliibriga (47mm), mida tellis laevastiku jaoks Venemaa (kasutati torpeedokaatrite tõrjeks).

LASKETSÜKLI  KIRJELDUS.
5 toru pöörleb, vändast pööramine viib torud järgemööda läbi  viie  positsiooni (takti), samas püsib  laadimismehhanism paigal, samuti lukublokk. Esimese ja teise takti ajal toimub ülal ja vasemal  toru laadimine, kolmanda takti ajal jõuab toru alumisse positsiooni ning toimub lask, neljanda takti ajal liigub toru alt paremale ning kest kukub välja, viienda takti ajal jõuab toru jälle laadimispositsiooni. Kui iga takt tähendab üht vändapööret, siis ühe pöördega sekundis on laskekiirus 60 lasku minutis.

 - Hotchkiss´i  revolverkahur erineb gatlingist selle poolest, et torusid      on mitu, kuid lukke ja laadimismehhanisme vaid üks

  
Encyclopedie Larousse Illustree 1897
   URL=http://de.wikipedia.org/wiki/37-mm-Hotchkiss-Kanone

Hotchkiss´i revolverkahureid ja tema asutatud firma hilisemaid automaatrelvi on ostnud palju Tsaari-Venemaa  armee ja laevastik.
Maxim´i raskekuulipilduja - ingl. maxim gun, sks. maxim-maschinengewehr, vn. 
пулемёт Ма́ксима - konstrueerinud  USA-Inglise leiutaja Hiram Stevens Maxim. Esimesed joonised toru tagasilöögil põhinevast ümberlaadimisest on aastast 1873, prototüüpi on ta demonstreerinud üle 10 aasta hiljem - 1884. a. Londonis (esimesed patendid on aastast 1883). 

Maximi kuulipilduja oli esimene kuulipilduja, mis kasutas ümberlaadimiseks toru tagasilööki e. püssirohugaaside energiat (seda loetakse tänapäeval automaatrelva tunnuseks, kõik varasemad on olnud "manuaalsed kuulipildujad"). Raua tagasilöögi abil  eemaldas lukk tühja kesta, laadis sisse uue padruni ning vinnastas relva uueks lasuks. Torul on vesijahutus.
 
Esimesed tootesarjad kasutasid suitsevat püssirohtu, mis oli  laskekiirust arvestades suur probleem. Lahenduseks oli  suitsuta püssirohu leiutamine - Hiram S. Maxim patenteeris oma suitsuta püssirohu Inglismaal 1889.a., tema vend Hudson Maxim USA-s 1890.a. (Alfred Nobeli  "Ballistit" oli patenteeritud Inglismaal 1887,  USA-s 1891.)
 
LASKETSÜKLI KIRJELDUS:
Lasu tagasilöögi ajal taganevad toru ja lukk, põlvliigend paindub keskelt ning toru ja lukk eralduvad teineteisest. Veelgi tagasi liikudes tõmbab lukk tühja kesta padrunipesast, tõmbab padrunivööst uue padruni (kangast valmistatud padrunivööd, mis mahutasid 45-70 padrunit) ning  vinnastab relva välisküljel oleva tagasijooksuvedru. Vedru toob luku uuesti ette, lükates uue padruni pesasse ning põlvliigend sirutub. Seesama kordub, kuni  päästik vabastatakse või padrunid lõpevad.
Põlvliigendlukustuse on leiutatud juba 1852 
Smith&Wesson, Maxim´i versioonis toimib see 180º pööratud kujul:  lukustuse liigendit käitab mitte laadimiskang, vaid toru tagasilöök.

- Hiram S. Maxim demonstreerimas kuulipildujat 1884.a. - laskekiiruseks          saadi  300 lasku minutis (hilisematel mudelitel kuni 600 lasku/min.)

   URL=http://upload.wikimedia.org/
   wikipedia/commons/d/d0/Metralhadora_1884.jpg

-  põlvliigendlukustus(JM)
   sks. kniegelenkverschluss , ingl. toggle action
  (USA, Smith&Wesson 1852)  - kasutatud Winchesteri süsteemi püssides,
   kuulipildujas Maxim, püstolites Luger ("Parabellum")

Kuna USA-s ei tuntud järjekordse leiutise vastu huvi, emigreerus Maxim 1880-ndate alguses Inglismaale (kodakondsuse sai naturalisatsiooni korras 1900).
 Kui Maxim kuulipildujat Londonis demonstreeris (1884),  ei tundnud sõjaväelased siingi kohe huvi, kuid Maximil õnnestus alustada tootmist väikeste sarjadena, finantstoetajatena tööstur Edward Vickers ja pankur Nathan Rothschild. 1889.aastal, peale suitsuta püssirohu leiutamist Maximi poolt, võeti kuulipilduja Briti armee relvastusse. 
Kõigi Maximi tuhandete leiutiste hulgast tuuakse kuulipildujat esile kui relva, 
mis on kõige enam seotud Briti Impeeriumi vallutustega.

H. Maxim registreeris kokku tuhandeid patente, mille eest kuninganna Victoria tõstis  ta 1901.a. rüütliseisusse (kuninganna surma tõttu viis rüütlikslöömise tseremoonia läbi Edward VII).

Maximi kuulipilduja 1884.a. mudelit hakati litsentsiga tootma ka Saksamaal (DWM in Berlin, 1901) ja Venemaal (Т.О.З. в Тула, 1904). Venemaale toodi katseeksemplar juba 1887.a.,  1888.a. tulistas sellest ka Aleksander III.

Kuulipildujast on aastate jooksul tehtud palju erinevaid versioone ning seda on sobitatud erinevate armeede kaliibrisüsteemiga.

VENEMAA versioon -  
PM M1910 e. Maximi kuulipilduja Sokolovi alusel ( Пулемёт Максима на станке Соколова).
                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)
 
Käsitulirelvade laadimine.


Ümarkuul.  Käsitulirelvadel kasutati kuni 19. sajandi teise veerandini (üle 500 aasta) ümmargust kuuli. Samas oli 19. sajandil relvi, mis võisid kasutada ka segalaskemoona.

 - kuulivalamise pihid revolvri Colt´ armeemudelile aastast 1860:
    valada võis nii ümar- kui ka Miniè-tüüpi kuule

 
URL=http://collections.mnhs.org/
cms/largerimage.php?irn=10235819&catirn=11008009SILEDARAUDSE PÜSSI LAENG ja LAADIMINE..
  
Tolmpüssirohi  laaditi  lühematesse torudesse lahtiselt, kasutades puistamisel  püssirohusarve, pikemaid torusid ei valmistatud või  kasutati nende puhul  tagantlaadimist (püssirohi ja kuul  laaditi eelnevalt padrunitaolisesse torusse, mille küljel oli süüteava - vrdl. käsisuurtükk p.2)
Tükkpüssirohtu oli võimalik lahtiselt laadida ka pikemasse torusse (puistati püssirohusarvest).
Granuleeritud püssirohtu (alates 16. saj.) oli võimalik palju täpsemalt doseerida, musketärid hakkasid kasutama bandeliiri külge riputatud ühe laengu pudeleid, millest püssirohi puistati torusse. Püssirohu järel löödi torusse tropp, järgnesid kuul ning teine tropp (kuul ja tropid olid musketäri vöökotis). Peenem süüterohi puistati pannile väiksemast püssirohusarvest.

Paberpadrunid
 võeti esmakordselt kasutusele 17. sajandi keskel, kui  
kergemaid ränilukuga  püsse kasutavatel laskuritel jäeti ära bandeliir ja laengupudelid, nende asemele tuli padrunitasku.
    Püssirohi ja kuul olid keeratud paberist padruni sisse (mille otsad olid keeratud nagu  hilisemad kompvekipaberid). Ühe käega toimides võttis laskur padruni ühest otsast, milles oli kuul, ning "hammustas ära" teise otsa, milles oli püssirohi. Väikese osa sellest puistas ta püssirohupannile, ning sulges selle, ülejäänu puistas aga toru otsast sisse ning saatis järgi  ka kuuli. Viimasena pistis laskur torusse paberist padrunikesta ning lõi kogu laengu püssivardaga kokku (paber jäi kuuli peale tihendiks). Troppide kasutamine toimus vastavalt olukorrale, hilisemate sajandite püssirohi oli kvaliteedilt sedavõrd parem ("äkilisem"), et lisatroppide kasutamine oli erijuhtum.

Kartetši lasti 16. sajandil suurekaliibrilisest musketist, mille kuuli ette laaditi veel 3 väiksemat kuuli. 
17. sajandi alguses kujunes välja ainult kartetši laskmiseks mõeldud suurekaliibriline lühike kartetšipüss, hilisema nimetusega flint, mille pasunakujuline erikuju oli  musketoon e. tromboonkarabiin. Laskemoonaks kasutati alul nn. "raiutud haavleid" (meisliga raiutud pliitükid), kuni 1782.a. leiutati ja patenteeriti ümarate haavlite tootmise tehnoloogia.

Lefaucheux´poolt 1832.a. leiutatud tervikpadrun viis sildaraudse jahipüssi peaaegu tänapäevasele tasemele: papist padrunil oli messingplekist pressitud põhi, millel oli padrunipessa kinnitamiseks äärtes rant. Süütetong asus keskel. Papist padruni paisumine lasu hetkel lahendas ära seniste tagantlaetavate tihendusprobleemi. Padruni väljatõmbamiseks oli messingpõhja keskel vastav tift.
VINTRAUAGA PÜSSI LAENG ja LAADIMINE.

Kuna vanad siledaraudsed püssid olid sageli  liiga õhukese toruga, et vintsooni lõigata, siis hakati valmistama uusi vintraudu. Samas vähendati tunduvalt kaliibrit: Šveits valis kõige väiksema kaliibri - 10,2 mm, suurima juurde jäi Venemaa - 15,3 mm  e. 6 liini (nn. "detsimaal-liini" pikkuseks on 1/10 tolli) tähistusega  0.6 või  
0.6".
Eestlaetav vintrauaga  karabiin e. štutser  kasutas samuti ümarkuuli, kuid ümarkuul tuli vintraua sisse lüüa metallvarda ja vastava haamriga, tihendina kasutati seejuures veel spetsiaalse määrdega immutatud kangast e. nn. plaastrit. Protseduuri lihtsustamiseks valmistati  lühema toruga püsse.

Tagantlaetav kamberlaadimisega vintpüss  oli 18. sajandil juba suurte sarjadena toodetud püssitüüp.
Kuna enne tongsüüte leiutamist ei saanud olla tervikpadrunit (kuul+püssirohi+sütik), asetati laengupessa ("kambrisse") eraldi  püssirohulaeng ja pliist valatud ümarkuul. Süütamiseks kasutati tavalist ränilukku (räniluku pannile tuli  kindlasti  puistata veel süüterohtu).

Tagantlaetav vintrauaga kapselpüss võimaldas kuuli ja püssirohtu kokku panna ühte tugevamast papist padrunisse. Selleks, et kapslist lendav leek tungiks läbi  padruni põhja, valmistati see spetsiaalsest õhukeset paberist (kasutati ka K-salpeetriga immutatud paberit).

Eestlaetav pikk vintpüss nõudis laadimisel liialt aega ning vajas täiustamist.
Kompressioonkuul. Selleks, et kuuli laadimine vintraua sisse nõuaks vähem jõudu ja aega, hakati valmistama erikujulisi kuule, mida saaks
vintraua lõpus rauast püssivardaga laiaks lüüa (Delvigne 1826 ). Vastavalt konstrueeriti ka erikujulisi torulõpmikke (vt. tornpüss - Thouvenin 1844).
Ekspansioonkuul oli erikujuline kuul, mis kiilus end  püssirohugaaside jõul laiali, ning hakkas vintsooni läbides pöörlema. Ekspansioonkuulide tagumine pool valmistati õõnsana, selle sisse võis kinnitada ka puust või rauast kiilu
(Minié-tüüpi kuulid  - vt. ka   Д.Е.Козловский )
Minié-tüüpi kuulidega eestlaetavad vintpüssid olid esmakordselt kasutusel Krimmi sõjas (1853-1856). USA Kodusõjas (1861-1865) põhjustasid  kuulid inimkaotustest 90% .

Tagantlaetav vintrauaga nn. nõelpüss  kasutas  seesmist tongsüüdet ning papist tervikpadruneid, millesse oli võimalik laadida endiselt
Minié-tüüpi kuule.

Tagantlaetavad  vintpüssid (nii uued kui ka konversioonpüssid) kasutasid enamasti juba  metallkestaga padruneid.  Minié-tüüpi kuulide asemel laaditi padrunitesse silinder-ovaalsed, kuid ilma kõvema kestata pliikuulid, millel polnud mitte terav, vaid ümar ots.
Kui konversioonpüssid säilitasid  vana kaliibri, siis uute püsside kaliibrit vähendati u. kolmandiku võrra.
Venemaa  eestlaetavate/tagantlaetavate kaliibrisuhe oli  6/4,2 liini (Berdani vintpüss).1880-ndatel, kui konstrueeriti juba mitmelasulist vintpüssi, vähendati  kaliibrit veelgi - kuni 3 detsimaal-liinini (0,3 tolli  e. 7,62 mm), mis on tänini täiskaliibrilise armeepüssi kaliiber maailmas. 7,62 mm e. 0.3" vastab raua sisemisele läbimõõdule, aga kui lisada vintsoonte sügavus, siis on erinevate maade, erinevate relva- ja kuulitüüpide puhul kuuli enda mõõt mõnevõrra suurem (nt. 0.305).

  

1899.a. Haag´i konventsiooniga üritati keelustada kergesti deformeeruvad (lameda otsaga ja ilma kõvema kestata) kuulid,  mida kasutasid jätkuvalt nii vananenud vintpüssid, aga ka uuemad püstolid.
I Maailmasõjas kasutatigi peamiselt terava otsa ning kõvema kestaga kuule.

Vahiteenistuse kuulid
olid erilised kuulid, mis võimaldasid püssi peale vahikorra lõppu tühjaks laadida. Selleks oli kuulil otsas eriline keermestatud auk,  mille abil sai kuuli keerata laadimisvarda otsa ning siis välja tõmmata. Püssirohulaeng oli pandud eriti õhukesest puuvillasest kangast (organdy) kotikese sisse.  (Austria-Ungari).
                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)


Musketi ja arkebuusi laadimistehnika.PÜSSIROHUSARV ja  PÜSSIROHUPUDEL on erikujulised püssirohusalved (JM), mida on kasutatud püssirohu hoidmiseks ja puistamiseks, vastava dosaatori olemasolu korral ka püssirohu koguse väljamõõtmiseks.

Nimetus püssirohusarv pärineb ajast, mil salved olid tõepoolest  valmistatud veise sarvest. Sama nimetus on kandunud  edaspidi  üle ka kõigile puidust, nahast ja metallist valmistatud salvedele, kui need jäljendasid  traditsiooniliselt veisesarve kõverust. Kui  sarvelaadne kõverus puudub,  kasutatakse  nimetust püssirohupudel.


Madalmaade arkebusiiri laadimisvõtted (vt. Jakob de Gheyn II gravüürid, 1607)

- arkebusiir puistab laengu torusse otse kõverast püssirohusarvest
  (võrreldes musketiga oli arkebuusi toru selleks piisavalt lühike).

URL=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/
Jacob%20de%20Gheyn/%28cql.serverChoice%20all%20
Jacob%20%20AND%20de%20%20AND%20Gheyn%29
/&colcount=0&wst=Jacob%20de%20Gheyn 

Püssirohusarv on dosaatoriga (seesmine klapp on pööratav spiraalsest sepislingist, mille algseisu hoiab lehtvedru, väline klapp on näha terves ulatuses),  käsivarre pikkusega võrreldes on püssirohusarv nii suur, et võis mahutada terve naela püssirohtu. (VÕRDLUSEKS:  teksti koostaja (JM) poolt Kiek in de Kök´i ekspositsiooni jaoks valmistatud rekonstruktsioon mahutab näiteks pool kilo suhkrut. Püssirohusarve proportsioneerimisel sai arvestatud gravüüridel kujutatud arkebusiiri küünarvarre pikkust.)
Arkebusiiri püssirohusarve täitmiseks tuleb eemaldada doseerimispea
(JM) - see kinnitub mahuti külge splindiga, mille otsas on rõngas. Vööle kinnitamiseks on püssirohusarve ühel küljel pikk haak (JM), mis käib vastava vööpõõna külge (põõnale on  jäetud  haagi jaoks mitu  ava - laskmiseks või  jooksmiseks oli ilmselt võimalik haaki erinevalt kinnitada). 
-  püssirohusalved Varssavi Armeemuuseumi ekspositsioonist
   17. sajandi teise poole armeevarustuse hulka kuulunud püssirohusarved ja               -pudelid on mõõtmetelt  väiksemad ning  mahutasid võibolla pool naela                  püssirohtu.
     Nahast püssirohusalv võis olla täidetav ka kotisuu taolise ava kaudu.

   

     URL=http://aj-band.livejournal.com/6829.html


  
Madalmaade musketäri laadimisvõtted  (vt. Jakob de Gheyn II gravüürid, 1607) 

 - musketär kasutab laskmisel tugiharki (võrreldes arkebuusiga on musketi toru pikem ning kaliiber suurem)

URL=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/
Jacob%20de%20Gheyn/%28cql.serverChoice%20all%20
Jacob%20%20AND%20de%20%20AND%20Gheyn%29
/&colcount=0&wst=Jacob%20de%20Gheyn 

 - laengud on valmis doseeritud väikestesse laengupudelitesse, mis
   kinnituvad õlarihma - bandeliiri - külge

   Laengupudeleid on näha üle kümne ning osa neist ripub ka selja taga.
   Riputusrihmade pikkus peab võimaldama laengu puistamist
URL=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/
Jacob%20de%20Gheyn/%28cql.serverChoice%20all%20
Jacob%20%20AND%20de%20%20AND%20Gheyn%29
/&colcount=0&wst=Jacob%20de%20Gheyn 

Arkebusiiril ja musketäril oli peenema süüterohu puistamiseks vööl väiksem püssirohupudel, millest puistati süüterohi tahtluku süütekanalisse ja püssirohupannile. Paremal puusal oli ka nahast kuulikott.

  - jahirelvade laadimiseks kasutatud püssirohusarved võisid jäljendada
    musketärivarustust
(piltidel on näha sarvest pressitud ja nikerdatud
    püssirohusarv, millel on isegi bandeliiriga varustuse juurde kuulunud vööhaak). 
    

Laengupudelite kasutamisel hoiti neid jahirõivastuse juurde kuuluvates põõnataolistes rinnataskutes.


 Hasõõrid - türgi k. hazır [loe: hazõõr],  vn.k. газырь - olid Türgi ja Kaukaasia rahvastel  meesterõivaste kaunistuseks kasutatud dekoratiivsed laengupudelid, mis valmistati sageli hõbedast. (19. sajandil kuulusid  hasõõrid Venemaal  kasakaväeosade mundri juurde).


- parun Wrangel eelistas Vene Kodusõja ajal riietuda tšerkessi kuube, mida kaunistasid hasõõrid (1920)

Täägid.   Vt.   Д.Е.КозловскийBoehaym

Kuni 17. sajandi keskpaigani kasutati musketäride kõrval pikeniire (piigimehi, kes pikkade piikidega kaitsesid musketäre ratsaväe eest, kuna ratsaväe rünnak võis toimuda kiiremini kui musketärid jõudsid püsse laadida.

Tulejõu suurendamise eesmärgil hakati pikeniiride osakaalu pidevalt vähendama. Esialgu varustati musketäride tugihargid  enesekaitseks mitmesuguste teravikega.  Samal ajal arendati ka prunt-tääki: juba  16. sajandi teisel poolel olid musketärid varustatud sageli  pika noaga, millel oli toru sisse lükkamiseks peenem pide. Kuna selline tääk ei püsinud paigas, samuti polnud sellisest püssist võimalik tulistada, siis  leiutati 17. sajandi lõpul bajonett-tääk. See kinnitus püssi otsa torumuhviga, mis jättis täägi  kuuli lennujoonest eemale. Muhv kinnitus pööramisel sihtimiskirbu taha. Kui 18. sajandi läksid Euroopa riigid enamasti  üle kolmekandilise ristlõikega täägile, siis kasutati seda muutumatul kujul 100 aastat. 


                                                                    Tagasi lehekülje asisukorda (Ctrl + Home)