VALIK TALLINNA LINNAMUUSEUMI KONSERVEERIMIS-RESTAUREERIMISTÖID.
Vt:  https://linnamuuseum.ee/tlm-organisatsioon/tlm-kogud/
https://linnamuuseum.ee/tlm-organisatsioon/tallinna-linnamuuseumi-valjaanded/


JUHISEID METALLESEMETE RESTAUREERIMISEKS.
Üldosas sõnavara koos seletustega, lisaks ülevaade sulamitest ja galvanotehnikast.
Eriosas jaotus vastavalt materjalile (erinevad metallid).


VEEBIPÕHISED ÜLEVAATED ESEMETE AJALOOST. Terminoloogiat eesti, saksa, inglise ja vene keeltes.
Koostatud seoses tööga näituste ettevalmistamisel  Kiek in de Kökis ja Vene 17 püsiekspositsioonis (koopiate ja rekonstruktsioonide valmistamine - JM)

LUKUD JA SULGURID. 

PUIDUST  MAHUTID - KIVIAJAST KUNI TÄNAPÄEVANI.

ÜLEVAADE TULIRELVADEST (indeks)

VARASEMAD TULIRELVAD.
   PÜSSIROHU AJALUGU 

KÄSITULIRELVAD.   Ajalugu ning terminoloogia veebist.

SUURTÜKID.  Ajalugu ning terminoloogia veebist

SUURTÜKI KASUTAMINE.
  SUURTÜKI SIHTIMINE.
 
SÕJALINE GEODEESIA.  
FORTIFIKATSIOON.  

MEHAANILISED HEITEMASINAD:
ANTIIK-KREEKA,
ANTIIK-ROOMA,
KESKAEG. EESTI MUINASAEG.