VALIK TALLINNA LINNAMUUSEUMI KONSERVEERIMIS-RESTAUREERIMISTÖID.

  • Vt. ka:  https://linnamuuseum.ee/tlm-organisatsioon/tlm-kogud/ 
  • https://linnamuuseum.ee/tlm-organisatsioon/tallinna-linnamuuseumi-valjaanded/


    JUHISEID METALLESEMETE RESTAUREERIMISEKS.

  • Üldosas sõnavara koos seletustega, lisaks ülevaade sulamitest ja galvanotehnikast.
  • Eriosas jaotus vastavalt materjalile (erinevad metallid).


   VEEBIPÕHISEID ÜLEVAATEID ESEMETE AJALOOST.

  • Koostatud seoses tööga näituste ettevalmistamisel  Kiek in de Kökis ja Vene 17 püsiekspositsioonis (koopiate ja rekonstruktsioonide valmistamine - JM) 
  • Terminoloogia eesti, saksa, inglise ja vene keeltes.