JUHISEID TÖÖKS METALLIST ESEMETEGA.

Konserveerimine on tegevus, millega püütakse tagada eseme säilimine. Arheoloogiliste esemete puhul piirdutakse enamasti vaid füüsilise ja keemilise säilitamisega, muudes valdkondades lisanduvad veel tööd, mis peavad hõlbustavad eseme hilisemat käsitsemist nii hoidlas kui ka näitustel (mitmesugused lisakinnitused ja -konstruktsioonid).
Restaureerimine on tegevus, mille eesmärgiks on eseme jätkuv kasutamine (nt. kirikuriistad). Lisaks konserveerimisele esineb siin sageli ka millegi taasloomist.
"Korrastamine"  on lisandunud  kahele eelmisele lähtuvalt eksponeerimise vajadusest. Korrastamise sisu on enamasti subjektiivne ja sõltub kujundaja või tarbija maitsest. Selle kõige ilmekamaks näiteks on "värskendamine". ERINEVAD MATERJALID, nende kasutamise ajalugu, töötlemine, materjali kahjustused, restaureerimine, konserveerimine, säilitamine   

 
 (JM) - tähistab minu poolt tõlgitud või tõlgendatud nimetust (J.Märss)