Tagasi sisukorda JUHENDID...

KAUGRELVAD ANTIIK-ROOMAS  
(Jaan Märss - viimati täiendatud 2013 a.
 (JM)-  minu  poolt tõlgitud või tõlgendatud  nimetus
)

Antiiksõjandusest laiemalt

1. Viburelvad
1.1.  vibu

1.2.  käsiamb - arcuballista

2. Väändemasinad(JM)e. torsioonmasinad
2.1.  odaviskemasin:  scorpio, kr.-lad. - catapulta

2.2.  kiviheitemasin:  ballista, kr.-lad. - palinton  
2.3. kiviheitemasin:  Hatra ballista
2.4.  hilisrooma odaviskemasin:  ballista 
2.5.  odaviskemasin:  manuballista, kreekapäraselt - cheiroballistra
2.6.  kiviheitemasin:  onager, hilisrooma ajal - catapulta

 
 


 Kasutatud materjale 

- Piirmamistehnika antiikajal - Peter Connolly (vn. tõlge)
URL=http://web.archive.org/liveweb/
http://www.worldcat.org/title/gretsiia-i-rim-entsiklopediia-voennoi-istorii

   
-  pildimaterjal vt.  album (HTML).

imperiumromanum.com (sks. k.),  pildimaterjal: album (HTML).
URL=http://web.archive.org/web/20111231145617/
http://imperiumromanum.com/militaer/heer/artillerie_geschuetze.htm

 Ancient Roman Artillery (ingl. k.),  pildimaterjal: album (HTML).  

- Артиллерия римской сухопутной армии  (vn. tõlge  - The Roman Army by       Gary Brueggeman, 1998) -  pildimaterjal:    album (HTML). 
URL=http://web.archive.org/web/20080623082526/http://www.xlegio.ru/legioart.htm                           

-  X-Legio.ru 1.5 
URL= http://web.archive.org/web/20080701210844/http://xlegio.ru                

-  Kreeka-Rooma heitemasinate arheol. leidude kohta:                                              D.Baatz - Recent Finds of Ancient Artillery 1978 (HTML).  
    Vt. http://www.jstor.org/stable/525936                                                                       D. Baatz - Archaeological Finds  (ingl. k. - pildimaterjal vt.   album (HTML))
  URL=http://web.archive.org/web/20010208191056/http://home.t-online.de/home/d.baatz/catfind.htm


- Marcus Vitruvius Pollio. De architectura libri decem.                                             Aртиллерия Витрувия .  Ladina originaal.   Vene tõlge.                                       Kommentaar (E.W.Marsden - vn. tõlge).                                                             Odaviskemasinate muudatused Vitruviuse põhjal (E.W.Marsden - vn. tõlge).           Kiviheitemasina (ballista) muudatused Vitruviuse põhjal  (E.W.Marsden - vn.     tõlge).
Pildimaterjal:    album  (HTML).
 URL=http://web.archive.org/web/20080701234249/ http://www.xlegio.ru/sources/vitruvi/vitruvius.htm

- Renè Cagnat: "Legio."  - Rooma leegionide tekkimise ja arengu kohta                       (Dictionnaire des Antiquites  Grecques et  Romaines. Paris, 1904. Tõlgе - Д.Уваров)  -             pildimaterjal:  album (HTML).
  URL=http://web.archive.org/web/20080615141638/  http://www.xlegio.ru/armies/legio/legio.htm

-  saksa õppemeedia  - leegione puudutav terminoloogia

URL=http://web.archive.org/web/20130403222827/http://geschichte.zum.de/caesar2.htm

ancientrome.ru (vn. k.) - URL=http://www.ancientrome.ru/army/index.htm

                                                                                 
Tagasi lehe sisukorda...   

                                                                                    

1. Rooma viburelvad


1.1. vibu

Vibu ei kuulunud Rooma leegionide relvastusse, kuid lahingutes osalesid Rooma liitlaste  abiväed, sealhulgas ka vibukütid (sagittarii).  (Abijõudude hulka kuulusid näiteks ka linguheitjad - funditores). 


1.2. käsiamb - arcuballista  oli  kreeka gastraphetes`e  hilisrooma vaste. (Hilis-rooma  arcuballista keskaegne vaste vanaprantuses keeles oli  omakorda arbalest,  saksa k. - armbrust.)

- gastraphetes                                                           

 artikkel 2003 ,  pildimaterjal


Pучные метательные машины античности -
А. Зорич, И. Каюмов  

URL=http://web.archive.org/web/20080309025634/
http://www.xlegio.ru/gastraphetes.htm


arcuballista 

Kivireljeefi järgi on  näha, et rooma käsiammul  oli kihiline vibu (mahavõetud nööriga on vibu otsad pöördunud ette), ammu varrel on näha  viskenööri hoidev rullik (samasugune rulliklukk oli ka keskaegsel ammul).  Ebaselge on vaid vinnastamine, kuna rooma arcuballista´l puudub jalus. (Oletus vt. -  D.Baatz   

Reljeef hauasambalt,  Solignac-sur-Loire, II-III saj. vahetus m.a.j.

Kui keskaegset käsiambu kasutati tulirelvadest suurema täpsuse ja löögijõu tõttu veel  16. sajandilgi, siis arcuballista ei leidnud Rooma leegionides kasutust. Küll on seda kasutatud  täpsuslaskmisel ja politseioperatsioonides. 

Koondatud pildimaterjal  vt.:  album (HTML). 

                                                                                         Tagasi sisukorda...                                                                                                                  

2. Rooma väändemasinad(JM).

Roomlased võtsid kreeka väändemasinate tüübid üle juba III saj. e.m.a.. Veel I sajandi teisel poolel esineb rooma inseneri ja arhitekti Vitruviuse tekstides hulgaliselt kreekakeelseid termineid. 2.1. odaviskemasin scorpio oli kreeka euthytonon´i analoog. Vitruvius kasutab paralleelselt ka kreeka keelest mugandatud sõna catapulta (kr. katapeltes).

                                                                                                     
- Arrow-shooter (catapulta) of Vitruvius,
designed for shooting  arrowsof three feet (reconstruction by Schramm)
 Recent Finds of Ancient Artillery
  
by Dietwulf Baatz 1978
Vt.  http://www.jstor.org/stable/525936

                                                                                                                                        
скорпион  

    1987 Lexikon der Antike
- 1999-2002 Александр ЗОРИЧ                     

artikkel  (vene k.),  album (HTML).

URL:http://web.archive.org/web/20080311215033/
http://www.xlegio.ru/scorpio.htm


  
скорпион                                                                                конструкция ,  применениеальбом
1998 The Roman Army by Gary Brueggeman - 1999-2002 Александр ЗОРИЧ
URL=http://web.archive.org/web/20080311023451/
http://www.xlegio.ru/legioart.htm


- carroballista                                                                     
Muularakendis veetav raskem skorpion,  milliseid oli hilisrooma  leegionis  iga tsentuurio kohta  üks

Vt:  album 


vt. koondatud pildimaterjal:  skorpion

Rekonstrueerimise näide:


- Legion XXIV Catapulta  Page -  2005
                  
             
  vt.: veebileht,  pildimaterjal
URL=http://www.legionxxiv.org/catapulta

                                                                                  Tagasi lehe sisukorda...  

                                                                                      

2.2.  kiviheitemasin ballista - kreekapärase nimetusega palinton - oli kahe  torsioonhoovaga  kiviheitemasin - kreeka kiviheitemasina  analoog (palintonon).  Wikimedia Commons

http://mlahanas.de

http://mlahanas.de

imperiumromanum.
com

 

- Catapults in Greek andRoman Antiquity                      
    artikkel:. ingl. k. ,  sks. k.pildimaterjal
    D. Baatz, Vers. 14 November, 2000
    URL=http://web.archive.org/web/20010208191056/
    http://home.t-online.de/home/d.baatz/katfund.htm


 - ballista (vn. k.)                                                                
конструкция ,  применениеальбом 
                                                                               
1998 The Roman Army by Gary Brueggeman - 1999-2002 А. ЗОРИЧ
URL=http://web.archive.org/web/20080311023451/
http://www.xlegio.ru/legioart.htm


Koondatud pildimaterjal vt.:   kiviheitemasin ballista

                                                                                  Tagasi lehe sisukorda...  
                                                                                                                    

2.3.  kiviheitemasin Hatra ballista -  hilisrooma ajal täiustatud  ballista.


Hilisrooma ajal kasutati vana kahehoovalise kiviheitemasina - ballista - asemel laialdaselt juba   ühe torsioonhoovaga  onager´i. Samal ajal on vana masinatüüp teinud läbi olulise täiustuse, mis pikendas tunduvalt kivi kiirendusteed.

3. sajandist pärinevad  Hatra leiud Iraagist näitavad, et hilisrooma ballista torsioonhoobade  pikemad otsad olid pööratud sissepoole ( vrd. keskaegne notstal )


                                                                                        
-  Hatra ballista
 

vt. Recent Finds of Ancient Artillery
by Dietwulf Baatz  1978

Vt.  http://www.jstor.org/stable/525936

   -  Hatra ballista rekonstruktsioon
   Siege- Engine.com
 - Eric M. Ludlam
-  veebileht
 - album -
video

URL=http://www.siege-engine.com 

                                                                Tagasi lehe sisukorda...     
2.4. odaviskemasin  ballista  tekkis samanimelise kiviheitemasina kõrvale u. 100.a. m.a.j. (samal ajal oli leegionide peamiseks kiviheitemasinaks saamas  ühe torsioonhoovaga onager ).
    Samal  ajal, kui  katapulta/skorpion omas endiselt Antiik-Kreekast pärinevat  rautatud puitkonstruktsiooni,  oli  odaheitemasina ballista põhikonstruktsioon valmistatud rauast.


www.romanartillery.com - 2006

www.imperium-romanum.com 

Wikimedia Commons 2009

Oda- ja kiviheitemasina ("ballista") nimevahetusest hilisantiigis loe:
Marsden 1971  (Eric W. Marsden, Greek and Roman Artillery: Technical Treatises. Oxford, 1971.  Vn. k. tõlge  И.Ф.Каюмов  
Imperium-romanum.com (sks. k.) )                                            
                                                                                  Tagasi lehe sisukorda...  
                                                                                                              

 


2.5. nooleviskemasin
(JM)  manuballista, kreekapärase nimetusega cheiroballistra  [loe: hiroballistra], mille pingutusraam oli konstrueeritud juba täielikult metallist. Sihtimise hõlbustamiseks oli ees vastav väljalõige,  masina kõõlustorsioonid paiknesid pronksist silindrites.
    Manuballista kohta on andnud detailse kirjelduse Antiik-Rooma matemaatik ja insener Heron ("Heron Aleksandriast" - elas tõenäoselt 1. sajandil m.a.j.)

 Pildid - URL=http://web.archive.org/web/20070311025235/http://xlegio.ru/cheiroballistra.htm

Manuballista on kujutatud mitmel Trajanuse samba reljeefil (u. 110. a.  m.a.j.). Kuigi sambal asub masina  statsionaarne variant, võib pseudo-Heroni traktaadi järgi oletada, et suuruselt võis manuballista  olla ka käsiamb (vt. Marsden 1971), s.t. oli kasutatav ilma statsionaarse lafetita. 


-  Heron´s Cheiroballistra
  (E.W. Marsden 1971)  

vt.
artikkel ,   album 

URL=http://web.archive.org/web/20071014055339/
http://198.144.2.125/Siege/Aitor/Cheroballistra.htm - Устройство и размеры ХИРОБАЛЛИСТРЫ Герона
1971 примечания и техническое заключение Eric William Marsden
2001 перевод Ильдар Каюмов,  Илья Литсиос
 vt. artikkel ,  pildimaterjal:  album 

URL=URL=http://web.archive.org/web/20070311025235/
http://xlegio.ru/cheiroballistra.htm


Koondatud pildimaterjal vt.:   manuballista album 

                                                                                Tagasi lehe sisukorda...  
                                                                                      

3.4. kiviheitemasin onager  ("metseesel")  oli ühe torsioonhoovaga  lihtne heitemasin, leiutatud roomlaste poolt juba III sajandil e.m.a..  Kui Rooma riigi õitseajal kasutati onageri suhteliselt vähe, siis hilisrooma ajal sai onagerist leegionide peamine kiviheitemasina tüüp, mille kohta kasutati ka nimetust catapulta.

NIMEVAHETUS:   kui puidust scorpio ( = catapulta) oli asendunud  rauast ballista või kergema metallist manuballistaga (cheiroballistra), siis hakkas onager kandma lihtsalt nimetust catapulta. 
Teostus tänapäeval palju segadust tekitanud rooma-aegsete kivi- ja odaviskemasinate lõplik nimevahetus  ( Marsden, 1971  -  vn. k. tõlge - И.Ф.Каюмов; sks.k. vt.  Imperiumromanum.com)

Onager polnud nii täpne kui ballista, kuid oli kindlasti odavam ja ka lihtsam transportida.  Kui ballista tuli monteerida vedamiseks lahti, siis onageri võis vedada ka härjarakendis tervikuna. 
Hilis-rooma leegionis oli kokku 10 onageri - iga kohordi kohta üks masin.  


Onageri juurde on kuulunud  viskeling, mida kirjeldab ka hilisrooma autor Ammianus Marcellinus.
Taoline varrega viskeling fustibalus oli antiikmaailmas laialt tuntud, tänapäeval tehtud katsete järgi  suurendas lingu lisamine märgatavalt onageri heitekaugust (200m jardilt 300 jardini - Payne-Gallwey 1906).

"Kulbiga" heitvat onageri ongi peetud peamiselt Hollywoodi leiutiseks, mis pole aga päris õige. Tegemist võib olla palju varasema  fantaasiaga(?).  (18. sajandil on kujutatud "kulbiga" heitmas ka vastukaalumasinaid, mis olid ometi tüüpilised lingumasinad.)

15. sajand
                                                                                                                                       
 - vanim "kulbiga" onageri kujutis
    (Payne-Gallwey poolt ümber joonistatud)

Prantsuse Rahvusraamatukogu 15. sajandist pärinev illustreeritud käsikiri (Nr. 7239) - Payne-Gallwey 1906


1727


 - 18. sajandi fantaasiapilte
   "kulbiga" onagerist
Polybius (200-118 e.m.a.)              1727.a. väljaandest.
URL=http://web.archive.org/
web/20081216053617/
http://www.crossbowbook.com/
 

Книга арбааетов. История средневекового метательного оружия.  
Пейн-Голлуэй, Ральф  1903-  Перевод  2005 -  PDF -  URL=http://читать-онлайн.рф/index.php?id=20200

1727

 - kujutluspilte 1755                                     
Polybius (200-118 e.m.a.)
 "Üldine ajalugu"
1755
URL:http://www.bbf.dipf.de/
VirtuellesBildarchiv/


1856

 - "kulbi" ja vibukaarega onager, ratastel
      (arhitekti fantaasia)


Dictionnaire raisonné de l’architecture française 
du XIe au XVIe   siècle - Engine Eugène Viollet-le-Duc   1856
      
URL:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Baliste.png

1903

  
 - "kulbiga" onager  (Payne-Gallwey varasem fantaasia)

 The book of the crossbow  by  Ralph Payne-Gallwey  1903
 URL=http://web.archive.org/web/20081216053617/
 http://www.crossbowbook.com/

 Книга арбааетов. История средневекового метательного оружия.
 Пейн-Голлуэй, Ральф  1903-  Перевод  2005 -  PDF 
 URL=http://читать-онлайн.рф/index.php?id=20200


1903

- linguga onager                                                    

 
The book of the crossbow  by  Ralph Payne-Gallwey  1903
URL=http://web.archive.org/web/20081216053617/
http://www.crossbowbook.com/
Книга арбааетов. История средневекового метательного оружия.
 Пейн-Голлуэй, Ральф  1903-  Перевод  2005 -  PDF 
 URL=http://читать-онлайн.рф/index.php?id=20200

1918

- rekonstruktsioon  
Erwin Schramm 1918                                   Pealt ahenevat tugiraami on jäljendanud ka hilisemad  rekonstrueerijad.
   URL=http://web.archive.org/web/20010208191056/
    http://home.t-online.de/home/d.baatz/katfund.htm - онагр


 Lexikon der Antike 1987  - Александр ЗОРИЧ 1999-2002                                  URL:http://web.archive.org/web/20080315152056/
http://www.xlegio.ru/onager.htm


- CATAPULTS  IN  GREEK  AND  ROMAN  ANTIQUITY
    D. Baatz,     Vers. 14 November, 2000
   vt. artikkel  (ingl. k.),  (sks. k.)pildimaterjal
    URL=http://web.archive.org/web/20010208191056/
    http://home.t-online.de/home/d.baatz/katfund.htm
   - онагр                                                      
обзорконструкция ,   
применение , альбом

1998 The Roman Army by Gary Brueggeman -
1999-2002 А.Зорич  
URL=http://web.archive.org/web/20080311023451/
http://www.xlegio.ru/legioart.htm

Koondatud pildimaterjal vt. album: onager

                                                                                                                                                                             Tagasi lehe sisukorda...  

                                                                       Tagasi sisukorda JUHENDID...