Krahv Orlov-Davõdovi  laste mängulaev.

TLM 24736 Nm 436.  Mängulaev, ristleja. Pikkus 63 cm
Valmistaja ettevõte:  Gebrüder Bing in Nürnberg (GBN, hiljem Bing-Werke AG)

https://opendata.muis.ee/object/1187087


Legendi järgi on mängulaev kuulunud Maarjamäe lossi (suvemõisa) omaniku, krahv  Orlov-Davõdovi lastele.    Maarjamäe lossi viimasel omanikul,  krahv Aleksei Orlov-Davõdovil,  on tõepoolest olnud ka kolm last, kes kõik sündinud XX saj. alguses. 1917. aastal perekond emigreerus.

Tallinna Linnamuuseum on omandanud laeva 1996. aastal ning seda on eksponeeritud mitmel näitusel. Mängulaeva valmistajaks on olnud kunagine maailma suurim  mänguasjade vabrik  GBN Nürnbergis. Kui otsustada kaubamärgi järgi (vt. allpool), siis on laev valmistatud peale 1902. aastat, tõenäoliselt enne I maailmasõja algust.  Mängulaeval arvukalt esinevad helgiheitjad (kaarleek-pro˛ektorid) võeti  mereväes laiemalt kasutusele alates 1907. aastast, et tõrjuda torpeedopaate.

Foto: J.Märss

URL=http://www.wiswin.nl/Bing%20Kataloge.htm          


Gebrüder Bing ("Vennad Bing") oli Saksamaal 1863.a. asutatud  ettevõte, mis tootis peamiselt  metallist kodutarbeid ja mänguasju. Kõige tuntumaks said maailmas firma poolt toodetud mänguraudteed ning täiesti toimivad miniatuursed aurumasinad, samuti  aurujõul toimivad mitmesugused mänguasjad. 1885.a. oli ettevõttes juba 500 töötajat, 10 aastat hiljem muutus  firma aktsiaseltsiks, millest sai  I Maailmasõja alguseks maailma suurim mänguasju tootev firma.  Nürnbergis ja tütarettevõtetes üle maailma töötas sel ajal ca 5000 inimest.

Plekist mänguasjade valmistamisel oli Bingil oma "nürnbergi stiil": Mänguasjad painutati ja pressiti litograafiliselt värvitud plekitahvlitest. Üksikosade ühendamiseks kasutati omaleiutatud pilu-tappühendusi, mis leidsid  maailmas hiljem laialdast kasutamist.
Kõige suurema tunnustuse said Bingi mänguraudteed, mida eksporditi Briti saartele ja Ameerikasse. (1922.a. võttis Bing kasutusele rööpmelaiuse 16,0 mm.) Kuna firma kuulus juutidele, siis lõpetati tegevus Saksamaal 1932.aastal. Kuni  1938 töötas  Stephan Bing  veel konkureerivas firmas Saksamaal, kus pandi alus kaubamärgile TRIX (mänguraudteed rööpmelaiuse tähisega H0,  Spur N ja Spur 00). Peale emigreerumist jätkas Stephan Bing Inglismaal tootmist sama TRIX kaubamärgiga.

Alates 1937. aastast kuni tänapäevani toodetakse Nürnbergis mootorratastele karburaatoreid  kaubamärgiga Bing.  Alates 2010. aastast  kannab nimetust "Bing"  ka üks  Saksamaal toodetav mudelautode sari.

 URL= https://de.wikipedia.org/wiki/Bing_(Unternehmen)     

 • 7 pilti mängulaevast peale restaureerimist (fotod:  Meeli Küttim)

  (Kõrvalasuva koondpildi klikkimisel avaneb detailsem galerii)

 • Meie mängulaeva pealisehitusel olev  kaubamärk on olnud kasutusel 1902 - 1925.
  (Vt. koondpildilt - kaubamärk on värviline)MÄNGULAEVA RESTAUREERIMINE.

Konservaator:  J.Märss, lisatud on fotod konserveerimistöö aruandest (2021.a.) • Mängulaeva algne seisund:
  • dekiehitis kinnitub valesti (juurdelisatud ballast segab)
  • neljalabalisel vindil on üks labadest puudu, roolileht on murdunud küljest
  •  eesmise masti ülaosa on liitekohast lahti murtud
  • vedrumootor ei tööta

Defektid täpsemalt.

Roostet esineb ainult vähesel määral, sest laeva valmistamiseks on kasutatud kahelt poolt tinatatud terasplekki. Rohkem esineb värvi koordumist.

Mängulaeva on ujutatud, millele viitab paigaldatud plii-ballast. Ballast pole algupärane, selle paigaldamiseks on kasutatud väga robustset jootmist. (Samasugusel tasemel on tehtud laeval veel hulgaliselt jootmisi.) Hiljem on lisatud ballasti vasemasse pardasse, mis takistab dekiehitise sulgumist.  

Mehaanilised vigastused: neljalabalisel vindil on üks labadest puudu, roolilaba on murdunud küljest, ühe masti ülaosa on liitekohast lahti painutatud.
Vedrumootor ei tööta (reduktori vahel on kuivanud õli).

Varasemad parandused:  eesmine suurtükitorn on valmistatud puust, rohkesti on robustseid tinajoodiseid. Mingil põhjusel on laevakere sisemusse sattunud  üks täiendav mastitugi, millel on teistsugused värvitoonid (on jäetud endisele kohale laeva sisemuses).Töö käik.
 • uue laba täppisjootmisel on kasutatud vormimulda (terasplekist laba joodetud kollase joodisega, mis sisaldab 4% hõbedat)
 • peale külgejootmist on lõigatud laba täpseks
 • vint on võllile tagasi kinnitatud keermestatud nipliga;  messingist treitud ja keermestatud nippel on joodetud tsentrisse pehme joodisega
 • roolilaba on joodetud külge pehme joodisega (roolilabal oli säilinud ärapööratud serv, võllil oli sissefreesitud soon)


 • defektid toonitud ja värvi servad  on kinnitatud halli kruntvärviga Vivacolor Universal Korrostop

 • dekiehitise eemaldamiseks on tagaosas üks mutter, eesmine ots kinnitub tapiga
 • vedrumootorile juurdepääsuks sai joodetud kogu plii-ballast lahti, pärast kinnitatud tagasi plekk-klambriga

  MÄRKUS: laevavoodri sisepinnal on õlise tolmu all säilinud läikiv tina.  
 • Pealisehitisel sai  tehtud värviparandusi,  korrastatud on tinajoodiseid, esimese masti jätk sai koos ülemise komandopunktiga paigale joodetud. (Tagumise masti jätk on tehtud keermega, mis ei tarvitse olla algupärane.)
 • Pealisehitise keskel on kaubamärk  (vt. pilte ülalpool)

KOKKUVÕTTEKS.  Mängulaevaga kaasnev legend tundub tõepärane. Kuna Pirita tee rajati  1926-1928, pääses  varasemal ajal trepistikult otse randa - sealt võidi ka laeva ujutamas käia.  Praegusel kujul konserveerituna pole soovitav seda siiski vette asetada, kuigi videovõtte valmistamiseks  võiks laeva vees proovida. Seejärel tuleks pealisehitis aga kindlasti eemaldada ning kontrollida, et  sisse poleks tulnud vett. Võlli nippel on täidetud paksu määrdega, ms peaks lühiajaliselt vett kinni pidama. Ballast on tagasi kinnitatud endisele kohale. Roolilaba asendi fikseerimine on ebaselge, rooliballeri ülemisse otsa oli kinnitatud nöör,  mida kasutati ilmselt laeva vees tagasi tõmbamiseks.