ÕÕNESKAANEGA GOOTI KIRST

Kirst, TLM 4558 KM 8, Tallinna Linnamuuseum

Uurimine ja konserveerimine.


  

SISUKORD.

Õõneskaanega gooti kirstud Tallinna Linnamuuseumis

 • TLM 4555 KM 7 Kirst
 • TLM 4951 Niguliste kiriku vaestelaegas
 • TLM 4558  Antud  kirst, mis on töös
VÕRDLUSEKS: Tallinna lahest leitud kaupmehekirst 

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kirstu TLM 4558 konserveerimistöö
 • seisund enne konserveerimist
 • roostes pleki ja sepise konserveerimine
 • puidu konserveerimine
 • muudatus töö käigus:: täiendav töö kirstu põhjaga
 • üldpuhastus
Soovitusi eksponeerimiseks.
 
Mida me veel võrdluseks uurisime? 
ÕÕNESKAANEGA KIRSTUD TALLINNA LINNAMUUSEUMIS.

Tallinna linnaelumuuseumi püsiekspositsioonis  Vene tn 17 on näha kaht pealt kumerat kirstu, mille kaaned on õõnestatud puutüvest. Suurem kirstudest (TLM 4555) on dateeritud 15. sajandisse, väiksem - Niguliste kiriku rahakirst (vaestelaegas) - on hinnatud 16. sajandisse. Veel kolmandagi gooti kirstu (TLM 4558 - dateeritud 15. sajandise) konserveerimisel on kogunenud materjali, mis väärib  samuti jäädvustamist. Nende kolme gooti kirstu kõrvale võib võrdluseks vaadelda  Tallinna lahest 2011. aastal leitud arheoloogilise kaupmehekirstu, mis on dateeritud müntide järgi  koguni 13. sajandisse.Kliki pildil, et näha suuremat vaadet.

 • Kirst TLM 4555 KM 7 on 1941. a. Linnaarhiivi poolt Linnamuuseumile üle antud "kogumistöö käigus". Selles hoiti arhivaale.

Kirst, TLM _ 4555 KM 7, Tallinna Linnamuuseum
URL= https://opendata.muis.ee/object/1194653
 • sama kirst 1940 
Foto Marburgi fotoarhiivist (Fotokampagne Baltikum 1940 )  
URL=https://www.bildindex.de/media/obj20797187/fm151673&medium=fm151673 • Niguliste kiriku rahakirst (vaestelaegas).
  Vaatluse all olevast neljast gooti kirstust kolm on samasuguse konfiguratsiooniga: nurgaseotis on tüübeldatud (tapid puuduvad),  rihvad paiknevad sama skeemi järgi, tabalukkudega sulgemiseks on rihvadel  kaks krampi ja obadust.  Keskel on gooti stiilis nõgusakontuuriline surulukk, mis on süvistatud väljastpoolt,  mehhanismi kohal on küljelaua sisse lõigatud läbiv ava.    

TLM _ 4951 KM 16, Tallinna Linnamuuseum,
URL=https://opendata.muis.ee/object/1194652


 • TLM kolmas õõneskaanega kirst -TLM 4558 - on olnud alates 1980. aastast Raekopja taga  Fotomuuseumi  ekspositsioonis. 2023. aastal on kirstu  konserveerinud KKP praktikant Rauno Pahapill. (Täpsemalt vt. allpool)
Kirst, TLM _ 4558 KM 8, Tallinna Linnamuuseum
URL=https://opendata.muis.ee/object/1191045
 • kirst enne konserveerimist  (väga raske ja tagasi kalduva kaane tõttu on vältimatult vajalik kasutada turvaköit            
VÕRDLUSEKS: Tallinna lahest 2011.a. leitud  sarnane kaupmehekirst. KIRSTU KONSERVEERIMINE.

Konserveerimistöö teostas oma 2023.a. suvepraktika käigus  KKP tudeng R. Pahapill. Juhendas TLM konservaator J. Märss.


ÜLDANDMED.  Muuseumikogu number TLM 4558, mööblikogu number KM 8.  Dateering: 1400 - 1500. Mõõtmed: tervik: pikkus 150.0 cm; laius 55.0 cm; kõrgus 72.0 cm
https://opendata.muis.ee/object/1191045


KONSERVEERIMISTÖÖ ÜLESANNE.  Puidu konserveerimine, rooste osaline eemaldamine, puidu paranduste tegemine. Eesmärgiks oli kirstu eksponeerimine.

MUUDATUS TÖÖ KÄIGUS.
Põhja asenduslaudadel leitud maalingu puhastamine ja konserveerimine.Kliki pildil, et näha suuremat vaadet.


SEISUND ENNE KONSERVEERIMIST.

        

 

 

ROOSTES PLEKI JA SEPISE KONSERVEERIMINE.                                                                                                                     

                           


 


KASUTATUD  VAHENDID. Pindmine rooste on puhastatud maha alpakatraadist (nikkelmessingist) käsiharjaga. Terashari oleks olnud liig kõva, pehme messinghari oleks jätnud kõvale roostepinnale kollase messingijälje.

MÄRGPUHASTUSEKS sai  kasutatud  di-Na-EDTA 5% lahust dest.vees, mis lahustas harjamisest jäänud pindmise roostetolmu. Lahus sai peale kantud pintsliga, teistkordse pealekandmise järel sai pind kuivatatud (tupitud) pabertampoonidega. (Veega loputamist ei toimunud, kuna EDTA ei toimi elektrolüüdina ega aja rooste.)

METALLI  KATMISEKS peale märgpuhastust on kasutatud  polüvinüülalkoholi 4% vesi-piirituslahust (3:1). Katmise eesmärgiks oli "värskendamine" e. peente pooride täimine, mis muudab samas ka pinna tolmukindlamaks.

UURIMINE. Naelutamiseks on kasutatud "ajatuid" sepanaelu, on ka üks nn lõigatud sepanael. Samas on pleki (taas)kinnitamiseks kasutatud palju rihveldatud peaga traatnaelu.      


PUIDU KONSERVEERIMINE.
   

        KIRSTU PÕHJA TÄIENDAV KONSERVEERIMINE.


                   


Peale Üldpuhastust ilmus nähtavale maaling (marmoreering)  põhja uuendatud servalaudadel, seejärel ka põhja all. Kogu kirstu alumine osa on koos sepistega hävinud, ning asendatud sekundaarmaterjaliga. Ilmselt on tegemist laelaudisega, mille vahekohtadel võisid olla ka liistud või lõuendiribad (maalinguga laudist on hiljem veel liimivärviga valgendatud!).   


ÜLDPUHASTUS.

   
SOOVITUSI EKSPONEERIMISEKS.

ETTEVAATUST  RASKE KAANEGA: 

PÕRANDALE TOETAMINE.

RASKE KIRSTU TÕSTMINE.MIDA ME VEEL VÕRDLUSEKS UURISIME?


                               


 

Kõige sarnasemaks  meie kirstule võib pidada  Niguliste kiriku vaestelaegast (TLM 4951 ). Sellel kirstul on samuti kaks tabaluku krampi ning keskel sissetapitud surulukk. Lukk on samamoodi eestpoolt sisse tapitud ning luku korpuse kohal on esiseina läbiv nelinurkne ava.  Sellele kirstule on omakorda kõige sarnasem   2011.a.  Tallinna lahest leitud kaupmehekirst, milles leidus  münte isegi 13. sajandist.


 • Konstruktsiooni poolest võib sarnaseks pidada ka  Linnamuuseumi laegast TLM 3992, mis on samuti dateeritud 15. sajandisse
  Laekal on samamoodi tüübeldatud nurgad, mida hoiavad koos raudnurgikud. Lukustamiseks on samuti sissetapitud surulukk, millel on nõgusaküljelise lõikega lukuplaat.


Laegas, TLM _ 3992 KM 4, Tallinna Linnamuuseum,

URL=https://opendata.muis.ee/object/1195158