5. Vallikraavid, veskid, paistiigid ja Vanalinna veetorustik (13 images)

Click a picture to see a larger view.