KOOLITUSPROGRAMM peamiselt metallesemete korrastamisest, konserveerimisest ja restaureerimisest.


Konserveerimine on tegevus, millega püütakse tagada eseme säilimine. Arheoloogiliste esemete puhul piirdutakse enamasti vaid füüsilise ja keemilise säilitamisega, muudes valdkondades lisanduvad veel tööd, mis peavad hõlbustavad eseme hilisemat käsitsemist nii hoidlas kui ka näitustel (mitmesugused lisakinnitused ja -konstruktsioonid).
Restaureerimine on tegevus, mille eesmärgiks on eseme jätkuv kasutamine (nt. kirikuriistad). Lisaks konserveerimisele esineb siin sageli ka millegi taasloomist.
"Korrastamine"  on lisandunud  kahele eelmisele lähtuvalt eksponeerimise vajadusest. Korrastamise sisu on enamasti subjektiivne ja sõltub kujundaja või tarbija maitsest. Selle kõige ilmekamaks näiteks on "värskendamine". 

1. ÜLDOSA
    Sõnavara koos seletustega (
tehnilised võtted, tabelitena)
    Sulamid
    Galvanotehnika

2. ERIOSA
(metallide kasutamise ajalugu, töötlemine, materjali kahjustused, restaureerimine, konserveerimine, säilitamine)

    Raud, teras, malm, damaskuse teras
    Vask ja vase sulamid
    Hõbe ja kuld
    Tina, plii ja tsink
    Titaan

3. ESEMEPÕHINE KÄSITLUS  (loodan, et esemeid tundes saab konservaator teha paremini oma valikuid)
     Sulgurid, lukud ja võtmed (ülevaade)  
    Puitmahutid  (ülevaade)
    Tulirelvad:  (ülevaade)
        püssirohi, laadimine ja laskmine
        vanimad tulirelvad
        suurtükid (kuni tänapäevani)
        käsitulirelvad (kuni automaatrelvadeni)
    Lafetiga suurtüki restaureerimine (TLM)
    Turvised, kiivrid (TLM)
  
    Köite metallosad
    Kellasepad
    
Veel abimaterjale (koostatud seoses tööga Vene 17 ja Kiek in de Köki ekspositsioonis):
    Sõjaline geodeesia 16.-17.saj.
    Fortifikatsioon
    Kaugrelvad Antiik-Kreekas
    Kaugrelvad Antiik-Roomas
    Mehaanilised kaugrelvad keskajal
    Friisi koge (tõlgitud holl. veebileht)

Iga käsitletava teema klassifikatsioon on näha   lehekülje sisukorras, kuid  üles-alla  kerides võivad  tekstilõigud olla teistsuguses järjekorras, nende  alajaotuste ja numeratsiooniga pole ma tegelenud - arvutikataloogi puhul piisab linkidel põhinevast sisukorrast, mida on ka hiljem lihtsam korrastada ja muuta.


 (JM) - tähistab minu poolt tõlgitud või tõlgendatud nimetust (Jaan Märss)

        Lugupidamisega
        Jaan Märss