Tallinna lahe kaupmehekast. (8 pilti)

Merchant chest from Tallinn Bay.               

Click a picture to see a larger view.
 


Joonis 1

Tallinna lahe kaupmehekast. 1 - kaas, välisvaade; 2 - põhi, välisvaade; 3 - vasak küljelaud, välisvaade; 4 - esikülg,välisvaade; 5 - parem küljelaud, välisvaade; 5 - tagakülg, välisvaade (Vahur Lõhmuse fotod).

Figure 1.  Merchant's chest from Tallinn Bay. 1 - lid, outside view; 2 - bottom, outside view; 3 - left sideboard, outside view; 4 -front board, outside view; 5 - right sideboard, outside view; 6 - back board, outside view (photos by Vahur Lõhmus).

Joonis 2 

Tallinna lahe kaupmehekast. 1 - kaas, sisevaade; 2 - põhi, sisevaade; 3 - oletatavad sisemise sahtli katked; 4 -vasak küljelaud, sisevaade; 5 - esikülg, sisevaade; 6 - parem küljelaud, sisevaade; 7 - tagakülg, sisevaade (Vahur Lõhmuse fotod).

 Figure 2. Merchant's chest from Tallinn Bay. 1 - lid, inside view; 2 - bottom, inside view; 3 - probable remains of  inner compartment; 4 - left sideboard, inside view; 5 - front board, inside view; 6 - right sideboard, inside view; 7 - backboard, inside view (photos by Vahur Lõhmus).

Joonis 3 

Tallinna lahe kaupmehekast. 1 - kaane külg vasakult; 2 - kaas, välisvaade; 3 - põhi, välisvaade; 4 - vasak küljelaud,välisvaade; 5 - esikülg, välisvaade; 6 - parem küljelaud, välisvaade; 7 - tagakülg, välisvaade (Jaak Mällu ja Jaana Ratase joonised).

Figure 3. Merchant's chest from Tallinn Bay. 1 - lid, left side view; 2 - lid, outside view; 3 - bottom, outside view; 4 - leftsideboard, outside view; 5 - front board, outside view; 6 - right sideboard, outside view; 7 - back board, outside view (drawings by Jaak Mäll and JaanaRatas).

Joonis 4 

Tallinna lahe kaupmehekast. 1 - kaas, sisevaade; 2 - põhi, sisevaade; 3 - oletatavad sisemise sahtli katked; 4 -vasak küljelaud, sisevaade; 5 - esikülg, sisevaade; 6 - parem küljelaud, sisevaade; 7 - tagakülg, sisevaade (Jaak Mällu ja Jaana Ratase joonised).

Figure 4. Merchant's chest from Tallinn Bay. 1 - lid, inside view; 2 - bottom, inside view; 3 - probable remains of  inner compartment; 4 - left sideboard, inside view; 5 - front board, inside view; 6 - right sideboard, inside view; 7 - backboard, inside view (drawings by Jaak Mäll and Jaana Ratas).

Joonis 5 

Tallinna lahe kaupmehekast. 1 - kaane rautiste ja hingede jäljendid roostekonkretsioonides; 2 -  vasaku ja parema küljelaua ülaosa rautiste jäljendid roostekonkretsioonides (Vahur Lõhmuse fotod).

Figure 5. Merchant's chest from Tallinn Bay. 1 - concretions from the outer side of the lid with imprints of iron bands andhinges; 2 - concretions from the upper parts of the left and right sideboard (photos by Vahur Lõhmus).

Joonis 6

Tallinna lahe kaupmehekast. 1 - suruluku jäänused ja lukukrambi ja -aasa jäljendid roostekonkretsioonis esiküljevasakult poolelt ; 2 -  integreeritud karpluku jäljend roostekonkretsioonis esikülje keskosalt; 3 - lukukrambi ja-aasa jäljendid roostekonkretsioonis esikülje paremalt poolelt (Vahur Lõhmuse fotod; Tarvi Toome röntgenülesvõtted).

Figure 6. Merchant's chest from Tallinn Bay. 1 - concretion from the left side of the front board with imprints of lock hasp and loop and remains of a sliding-key padlock; 2 - concretion from the middle of the front board with the imprint of the integrated rotary-key plate-lock; 3 -concretion from the right side of the front board with the imprint of the lock hasp and loop (photos by Vahur Lõhmus; radiographs by Tarvi Toome).

Joonis 7

Tallinna lahe kaupmehekast. Küljelaudu esi- ja tagaküljega ühendanud puitnaelad (Vahur Lõhmuse foto).

Figure 7. Merchant's chest from Tallinn Bay. Wooden dowels from the joins of sideboards with front- and backboard (photo by VahurLõhmus)

Joonis 8 

Tallinna lahe kaupmehekast. Rekonstruktsioon (Jaak Mällu ja Jaana Ratase joonis).

Figure 8. Merchant's chest from Tallinn Bay. Reconstruction (drawing by Jaak Mäll and Jaana Ratas).